صفحه اصلی

full blood
نژاد خالص
کلمات مشابه

full blown : کاملا افراشته

full bodied : عظيم الجثه

full bodied gold coin : بازرگانى : سکه طلاى تمام عيار

full bore : ورزش : حداکثر تلاش

full brother : برادراصلى ،برادرتنى

معنی full blood به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پیشینه بافت فرشهای اولیه در جهان
دانلود پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر
دانلود بررسی و پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728
دانلود تحقیق کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک