صفحه اصلی

furanose form
شيمى : شکل فورانوزى
کلمات مشابه

furanoside : شيمى : فورانوزيد

furbelow : حاشيه چين دار،چين دادن ،چين دوختن روى

furbish : کردن در

furbisher : صيقل گر

furcate : شاخه شاخه

معنی furanose form به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود Medical_Zoom آموزش ساخت جلوهای ویژه
دانلود آموزش زبان برنامه نویسی جاوا در کوتاه ترین مدت
دانلود فرانک لوید رایت
دانلود مشخصات آشپزخانه های صنعتی