صفحه اصلی

furbelow
حاشيه چين دار،چين دادن ،چين دوختن روى
کلمات مشابه

furbish : کردن در

furbisher : صيقل گر

furcate : شاخه شاخه

furcation : شکافتگى ،انشعاب

furcula : ساختمان يا عضو چنگالى شل

معنی furbelow به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت موتورهای القایی تکفاز متعارف
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش مراجع محوری
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلم راهنما
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روان شناسی سلامت