صفحه اصلی

furcula
ساختمان يا عضو چنگالى شل
کلمات مشابه

furfuraceous : شوره دار , شورهاي

furfuraldehyde : ( )=furfuraldeyde(ش ).مايع الدئيدى ،فورفورال بفرمولC4 H3 O CHO

furibund : ديوانه ،شوريده ،اشفته ،ازجادر رفته

furious : غيظي , خشمناک , غضبناک

furiously : با حالت غضب ،ديوانه وار

معنی furcula به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت استاندارد 57: تداوم فعالیت
دانلود دانلود پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری
دانلود "دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان، درآمد، هـزینه"
دانلود دانلود پاورپوینت نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی