لغات مشابه
gasket : درزبند , واشر , واشر چرمي , بادبان بند , شراع بند

gaskin : ران عقب اسب ،(م.م ).شلوار،زير جامه ،جوراب ،(م.کgasket ).

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: