لغات مشابه
geneticism : روانشناسى : ارثى نگرى

genetics : علم پيدايش , نسل شناسي , ژنتيک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: