صفحه اصلی

gird
کمربند بستن , ضربه شديد
کلمات مشابه

girder : شاهين ترازو , شاه تير

girder armature : الکترونيک : ارميچر تير اهنى

girder iron : معمارى : تير اهنى

girdler : کمربند ساز،محاط( ج.ش ).حشره اى که پوست درختان را بطور کمربندى سوراخ ميکند¹

girgerbread : نان زنجبيلى ،نوعى نان شيرينى که زنجبيل دارد

معنی gird به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده
دانلود پیشینه پژوهش سیستم های مغزی رفتاری
دانلود پیشینه پژوهش شخصیت
دانلود پیشینه پژوهش مدیریت
دانلود پاورپوینت بیمه آتش سوزی
دانلود پاورپوینت بیمه اشخاص
دانلود پاورپوینت بیمه مهندسی
دانلود پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی
دانلود پاورپوینت بیمه های مسئولیت