صفحه اصلی

girlhood
دخترى
کلمات مشابه

girlie : )girly(دختر،دختر وار،دخترانه ،غيربالغ ،خام و بچگانه

girlish : دختروار , دختر وار

girlishly : دخترانه ،دختروار

girlishness : حرکات يا حالات دخترانه

girls : بنات , صبايا

معنی girlhood به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
دانلود مبانی نظری اهمیت آموزش ریاضیات
دانلود مبانی نظری تاریخچه کیفیت
دانلود "مبانی نظری روش تدریس، ویژگی‌های تدریس، روش‌های نوین یاددهی و یادگیری"
دانلود مبانی نظری سرمایه های فکری
دانلود مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی
دانلود مبانی نظری پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات
دانلود مبانی نظری کتاب الکترونیک
دانلود مبانی نظری مفاهیم و تعاریف کارآفرینی