صفحه اصلی

giuoco piano
ورزش : جوئوکو پيانو در بازى شطرنج ايتاليايى
کلمات مشابه

Giv : گيو

give : بذل کردن , عوض دادن , مبذول کردن , واگذار کردن , وا گذاردن , مرحمت کردن , مبذول داشتن , عطا کردن

give (away) weight : ورزش : حمل کردن وزن بيشتر از طرف اسب براى ايجاد تعادل در مسابقه

give a bribe to : قانون ـ فقه : رشوه دادن به

give a catch : ورزش : زدن ضربه اى که ممکن است بل گرفته شود

معنی giuoco piano به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود كمبود روابط صحیح عاطفی بین والدین و جوانان
دانلود کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا
دانلود کودکان بی هویت و آینده
دانلود گونه های جدید خانواده در غرب
دانلود تحقیق گویش
دانلود گویش ها و لهجه ها در فارس
دانلود تحقیق ماركسیسم
دانلود مدرنیسم و پسا مدرنیسم
دانلود مراسم قالیشویان اردهال