صفحه اصلی

gnomical
موجز،مختصر،کوتاه ،لب نويس ،کوته سخن
کلمات مشابه

gnomon : شرعيات , عقربک

gnomonic : وابسته به شاخص( سازى)

gnomonics : فن شاخص سازى ،علم تعيين وقت باشاخص

gnosis : عرفان

gnostic : عارف , عرفاني

معنی gnomical به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله بررسی جوشكاری با اكسی استیلن
دانلود مقاله بررسی حافظه و انواع آن
دانلود کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
دانلود کتاب الزامات محیط کار