صفحه اصلی

gnomon
شرعيات , عقربک
کلمات مشابه

gnomonic : وابسته به شاخص( سازى)

gnomonics : فن شاخص سازى ،علم تعيين وقت باشاخص

gnosis : عرفان

gnostic : عارف , عرفاني

gnosticism : فلسفه عرفانى يا روحانى

معنی gnomon به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مونوگرافی روستای اخترآباد
دانلود مونوگرافی روستای حصاربن
دانلود نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
دانلود (گزارش كارآموزی) صنایع چوب
دانلود تحقیق با موضوع اسیلوسکوپ ها
دانلود تحقیق قالب ورد با نام ابنیه سنتی ایران
دانلود ابنیه و آثار تاریخی ایران بعد از اسلام
دانلود اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ها
دانلود اتصال قالبهای فلزی