صفحه اصلی

gnu
(ج.ش ).گوزن يالدار
کلمات مشابه

go : عبور کردن , رفتن

go ahead : :)adj.(متهور،مترقى ،پيش رونده ،نشانه ترقى ،بفرماييد،green light :)n.(

go along : همراه رفتن

go and see him : برويداوراببنيد

go and they will kill you : برويدتاشمارابکشند،اگربرويدشماراخواهندکشت

معنی gnu به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت جمعیت و تنظیم خانواده 80 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت جنگل ها 15 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت حافظه ها 9 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت حافظه های ثانوی 26 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت حسابداری مدیریت استراتژیک و حس سازی در شركت چند ملیتی 26 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت حسابداری میانه 2 - 49 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت حقوق سیاسی 12 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت حوزه های آبریز و خصوصیات آنها 28 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت خصوصیات حوزه های آبریز ایران 16 اسلاید