صفحه اصلی

go back and forth
عقب و جلو رفتن
کلمات مشابه

go back on one s word : جر آمدن

go backdoor : ورزش : جاگيرى در پشت مدافع براى دريافت پاس

go backward : عقب رفتن

go bankrupt : ور شکستن

go baseline : ورزش : حرکت کردن در امتداد خط پايانى براى دريافت پاس

معنی go back and forth به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی
دانلود مدل اتومبیل آئودی 2016 در تری دی مکس
دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی
دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی منقول یك دستگاه اتومبیل سواری
دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی یك باب ساختمان و یك باب مغازه
دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی یك قطعه باغ
دانلود نمونه قرارداد ساعتی پـرسنل
دانلود نمونه قرارداد ترخیص كالا
دانلود نمونه قرارداد مساقات