لغات مشابه
gonadotrophin : ماده محرک غده جنسى

gonadotropic : )gonadotrophic(محرک بيضه ها و تخمدانها،موثر در غده جنسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: