لغات مشابه
good d. : صبح شما بخير،بامدادنيک

good debt : قانون ـ فقه : طلب وصول شدنى

good deed : طيبت , صالحه , ثواب

good deeds : کردارهاى نيک ،افکار نيکو

good dept : طلب وصول شدنى

good evening : شب بخير

good excuse : قانون ـ فقه : عذر موجه

good f. : خوش قلبى ،مهربانى

good fellow : هم پياله

good for you : دستخوش

good fortune : خوش اقبالي

good health : صحت , تندر ستي

good intention : خوش قلبي , نيکخواهي

good looking : خوش نما , نيک منظر , خوش منظر

good luck : نيک اختري , خجستگي , نيک بختي

good management : حسن خوب , اداره خوب

good nature : خوشخويي , خوش خلقي

good natured : خوش جنس , خوش طينت , خوش منش , نيک سرشت , خوش فطرت , خوشخو , نيکو سرشت , نيک نهاد , خوش نهاد

good news : نويد , نبيد

good omen : شگون , مروآ

good personality : با شخصيت

good quality : مرغوبيت

good tempered : خوش اخلاق

good understanding : حسن تفاهم

good will : نيکخواهي

good writing : انشاء روان

good bye : بدرود , بدورد , خداحافظي , خدا حافظي , وداع

good for nothing : پفيوز , بي بخار

good looking : خوبرو , خوش شکل

good natured : خوش مشرب , خوشخو

good tempered : خوش خلق , خوش خو

goodlooking : خوش قيافه

goodness : نيکمردي , نيکي , خوبي , نکويي , صلاح , نيکويي

goods : مرسوله , بساط , امتعه , اجناس , متاع , کالا , اموال , مالالتجاره

goodwife : کدبانوي خانه

goodwill : سر قفلي

gooey : کاملا احساساتي

goof : خيطي بالا آوردن , خطا کردن

goof off : ازکارطفره رفتن

Goor Darreh : گور دره

goosberry : خارتوت

goose : علامت سکوت , گوشت غاز , ماده غاز , خربط , هيس

gooseberry : سفرس

gooseneck : هرچيز شبيه

Gooya : گويا

Gorbachev : گورباچف

Gordia : گرديا

gore : شاخ زدن , باشاخ زخمي کردن

gorge : پر خوري کردن , دره تنگ , پر خوردن , زياد تپاندن

gorgeous : با جلوه

gorget : گلو پناه , زرهگردن , گلو پوش

gorgon : سنگ ميشد

gorilla : گوريل

Gorno : گورنو

gory : لختهشده , جنايت آميز

Goshtasb : گشتاسب

gospel : مژده نيکو

Gospel of Mark : انجيل مرقس

gossamer : لعاب عنکبوت , لعاب خورشيد , بند شيطان

gossip : اراجيف , شايعات بي اساس , دري وري , نمام , نمامي , سخن چيني کردن , سخن چيني , سخنچين , خبر کشي کردن , خبربر

gossipy : نمام

gothic : زبانگوتيک

gouge : بزور ستاندن , اسکنه جراحي , مغار

gourmand : شکم پرست , خوش خوراک

gourmet : شراب شناس

gout : نقرسي , نقرس

govern : فرمانداري کردن , حکم راندن , حکمراني کردن , تابع خود کردن , حکومت کردن

governance : فرمانداري

governer of a rural district : دهدار

governess : زنحاکم , مديره

governing : اولوالامر

Governing Council : شوراي حکومتي

government : عقل اختيار , حکومت , دولتي , فرمانداري , دولت

government loyalist : دولت خواه

government official : دولتمرد

governmental : ديواني , دولتي , حکومتي

governmental terrorism : تروريسم دولتي

governmental terrorist : تروريست دولتي

governmentless : بي دولت

governments : دول

governor : حکمران , حکومت نشين , استاندار , والي , حاکم , فرماندار , فرمانده , فرمانفرما

governor general : فرماندار کل

governors : حکام

governorship : استانداري , حکمراني

Gowahati : گوواهاتي

gown : لباس شب , خرقه

grab : چنگ انداختن , بچنگال گرفتن , با مشت گرفتن

grab off : با شتاب گرفتن

grace : لطف قراردادن , مشعوف ساختن , عنايت , توفيق , فيض , زينت دادن , زينت بخشيدن , منت , خوش نيتي

grace cup : گيلاس خداحافظي

grace period : ضرب الاجل , مهلت

graceful : با وقار , عاطر , ظريف , پر براز

graceful gait : خرام

gracefulness : برازندگي

gracious : فيض بخش , توفيق دهنده

gradation : درجه بندي

grade : نمره دادن , دانشپايه , درجه بندي کردن , نمره

graded : نمره دار , درجهدار

gradient : افت حرارت , شيب دار

gradimeter : شيب سنج

grading : نمره گذاري

gradual : تدريجي

gradual decay : فسادتدريجي

gradual disappearance : محوتدريجي

gradually : کم کم , درجه به درجه , به تدريج , جسته جسته , اندک اندک , بمرور , بتدريج , نرم نرمک , متدرجا , خردخرد , تدريجاً , رفته رفته

gradualness : تدريج

graduate : فارغ التحصيل , آموخته , مدرج کردن

graduated : درجهدار

graduated tax : ماليات تصاعدي

gradus : فرهنگ عروضي

graft : اختلاس , از راهنادرستيتحصيل کردن , پيوند کردن , گياه پيوندي , متقابلا پيوند زدن

graftable : پيوند گير

grafted : پيوندي

grafter : پيوند کار

grafting : پيوند کار

grail : جام , جام شراب

grain : چينه , حبه , دان , دانه کردآن , دانه زدن , دانه دانه کردن , دانه , خميره

grain by grain : دانه دانه

grain field : گندم زار

grain of barley : جو دانه

grain rust : زنگ حبوبات

grains : حبوبات , غلات

gram : گرم

gramineous : علف مانند , علف دار

grammar : گرامر , دستور

grammatical : دستوري , صرفي

grammatology : دبيره شناسي

granary : انبار حبوبات , انبار غله

grand daughter : دختر پسر , دختر دختر

grand duchy : قلمرو دوشس , قلمرو دوک

grand opera : اپراي عميق

grandam : ننه بزرگ

grandame : ننه بزرگ

grandaunt : عمه مادري , عمه پدري

grandchild : نوه , پسرزاده , نواسه , نواده , نبيره

grandchildren : احفاد

Granddaughter : نوه دختري

grandeur : جلال , شکوه , فرهي

grandfather : نيا , پدر بزرگ , پدربزرگ

grandiloquence : بلند پروازي

grandiloquent : گزاف گوي

grandiose : عالي نما

grandma : نه نه جا

grandmother : بي بي , مادر بزرگ , ننه جان

grandson : پسر دختر , پسر پسر

grandurncle : عمو بزرگ

graniferous : دانه آور , غله خيز

granite : خارا , گرانيت , خاره

granitic : خارايي

grannie : ننه جان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

جمع بندی کل قواعد زبان انگلیسی کنکور
مجموعه سوالات زبان فارسی موضوع تکواژ و واژه
رمز گردانی تاریخ ادبیات کنکور
نقشه های آپارتمان در اتوکد
نمونه پلان آپارتمان 4 طبقه
پلان آپارتمان 4 طبقه 90متری مستطیلی
پلان ساختمان 135 متری 4 طبقه تک واحدی
پلان آپارتمان 4 طبقه مساحت بالا
پلان ساختمان 4 طبقه با ابعاد کم
پلان آپارتمان 4 طبقه با مساحت 75 متر
پلان و نقشه شیک آپارتمان 4 طبقه 90 متری
پلان ساختمان 4 طبقه 79 متری
نقشه ساختمان 4 طبقه با اتوکد
نقشه کامل ساختمانی و پلان در اتوکد
پلان کامل آپارتمان 4 طبقه با اتوکد
پلان شیک آپارتمان 120 متری 4 طبقه با اتوکد
پلان ساختمانی ذوزنقه ای با 4 طول متفاوت نقشه خاص
پلان آپارتمان 105 متری با اتوکد
پلان آپارتمان 122 متری با اتوکد