صفحه اصلی

grooved
شياردار , خاندار
کلمات مشابه

grope : کورمالي کردن

groping : کورمالي

gross : ناويژه , غير خالس

gross weght : وزن ناخالص

grossness : بي ظرافتي

معنی grooved به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی-اجتماعی کلاس
دانلود چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت
دانلود چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش روشهای نوین تدریس
دانلود چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیماری صرع