لغات مشابه
grouchy : ترشرو

ground : آسيابي , زمين , دوخ , کوبيده

ground floor : طبقه همکف , اشکوب هم کف

ground force : نيروي زميني

ground plan : طرح عمومي , طرح اساسي

ground rent : اجاره عرصه

ground state : کمترين نيرو , نيروي اساسي

ground wheat and meat : هريسه

grounder : پايهگذار

groundless : واهي , بي اساس , بي اصلص

groundling : گياه زميني

groundsel : تير پايه

group : دستهکردن , زمره , هيات , دسته کردن , عده , گروه بندي کردن , جوقه , گروهه , گروهي , دسته شدن , گروه , جرگه , دسته

groups : اقشار , محافل , دستجات

grouse : باقرقره

grout : دوغاب , دوغاب زدن

grove : بيشه زار , شاخسار , بيشه

grow : رشد کردن , روياندن , عمل آوردن , زياد شدن , رويانيدن , رشد و نمود کردن , روييدن , رستن , نمو کردن , سبز شدن , عمل آمدن , نمو دادن

grow a beard : ريش گذاشتن

grow beard : ريش گذاشتن

grow big : گنده شدن

grow in size : وسعت يافتن

grow leaves : برگ درآوردن

grow old : پير شدن

grow up : بزرگ شدن , نشو و نما کردن

growing : روينده , نشو , راشد , افزاينده , روييدني

growl : خرخر کردن

grown : رشد کرده , پرورش داده , رسته , روئيده , رسيده , سبز شده , جوانه زده

growth : گوشت زيادي , نمو , افزايش , نماء , رشد , نشو , رويش

growth and increase : نشو و نما

grubby : کرم خورده

grudge : للج , لجاجت , کينه , بخل ورزيدن , غرض , بغض

grueling : فرساينده

gruesome : وحشت آور , نفرت انگيز

gruiforms : درناسانان

grumble : غنده زدن , غر زدن , غرغر کردن , غرولند کردن , قر زدن , ژکيدن , غر

grumbler : غرغرو

grumbling : غرغر , غرولند , لندلند , غنده

grummet : شاگرد خانه

grumpiness : بد خلقي

grumpy : بد اخلاق , بد خو , بد خلق

grunet : سرخ ماهي

grunge : عداوت

guano : کود چلغوزي

guarantee : مظمون له , تعهد دادن , ضامن کردن , التزام , تضمين کردن , تعهد , ضمانت , گارانتي , تضمين , تامين دادن

guaranteed : مضمون له , ضمانتي

guarantor : پابندان , ضمانت کننده

guard : گارد , پاس دادن , سپر کردن , مامورانتامات , نگاهبان , مامور گارد , پاسداري کردن , نگهباني کردن , پاسدار , نگهباني دادن , نگهبان , مراقبت کردن

guarded : ضامندار , محروس , محروسه

guardhouse : پاسدارخانه

guardian : متکفل , سرپرست , قيم

Guardian Council : شوراي نگهبان

guardianless : بي سرپرست

guardianship : قيموميت , سرپرستي

guarding : مراقبت , نگهباني , پاسباني , پاسداري

guarding of the frontiers : مرزباني

guardroom : اطاق کشيک

Guatemala : گواتمالا

gubernatorial : وابستهبهفرماندار

Gudarz : گودرز

gudgeon : وسيله تطميع

guerdon : مشتلغ

guerrilla : چريکي , چريک

guess : حدس , حدس زدن

guest : ميهمان , مهمان , ضيف , مسکن گزيدن

guest room : اطاق پذيرايي , اتاق پذيرايي

guffaw : قاه قاه , خنده بلند

guidance : رهنمايي , هدايت , دلالت , راهنماي , رهنمود , راهنمايي

guide : راهنمايي کردن , راهنما , راهبر , هدايت کردن , ارشاد کردن , راه نما , هادي , دلالت داشتن

guidebook : کتاب راهنما

guideline : راهبرد , رهنمون

guiding : ارشاد , راه نما

guild : صنف , سنخ

guildhall : محل اجتماعاصناف

guilds : صنوف

guile : تلبيس

guilefulness : روباه صفتي

guillemot : گيومه

guillotin : گردن زن

guillotine : کاغذ بر , گيوتين

guilt : حرج

guilty : مخطي , مقصر , مجرم , مرتکب , گناهکار , تقصير کار

Guinea : گينه , مرغ شاخدار

guinea hen : بوقلمونماده

guinea pig : خوکچه هندي

guipure : گيپور , تور گيپوري

guise : لباس مبدل

guitar : تار , گيتار

gujarati : زبان گجراتي

gular : وابسته به مري

gulf : خليج

gullet : مري

gullibility : گول خوري , زود باوري , فريب خوري

gullible : گولخور , ساده لوح

gully : آبکند , دره کوچک

gulp : لقمهبزرگ , غورت , غورت دادن , جرعه , غلپ

gum : درخت صمغ , قي چشم , لثه دندان , انگم , چسب , لثه

gum resin : صمغ رزيني

gum up : صمغي شدن

gummiferous : صمغ مانند , صمغ دار

gummous : صمغ دار , صمغ مانند

gummy : سقزدار , سقزي , صمغي

gumption : عقل سليم

gun : طپانچه , هفت تير , تفنگ

gun breech : گلنگدن

gun range : تير رس , تيرپرتاب

gun tragacanth : کتيرا

gunboat : توپدار

gundog : سگ شکاري

gunfighter : کسيکه با اسلحه گرم ميجنگد

gunfire : تيراندازي , تير اندازي

gunk : مادهچرب

gunman : تفنگ چي , توپچي , دزد مسلح , تفنگدار

gunmetal : مفرغ

gunner : توپچي , تير انداز

gunnery : علم توپخانه

gunning : خان تفنگ

gunny sack : جوال

gunnysack : کيسهگوني

gunpowder : باروت

gunroom : سفره خانه افسران کشتي

gunshot : زخم گلوله , تير رس

gunsmith : تفنگساز

Guranga : گورانگا

gurgle : شرشر کردن , شرشر , غرغره , غلغل کردن , غلغل

gusset : خشتک , بغل دم

gust : باد ناگهاني , بادتند وشديد

gustatory : چششي

gusty : توفاني

gut : شکنبه

guts : جرات , دل و جگر

gutter : فاضل آب , آب رو , شيار دارکردن , آبگند , آب رودار کردن

guttural : حلقي , گلوئي

guttural letters : حروف حلقي

guy : يارو

guys : بچه ها، مرد، شخص، یارو، فرار، گریز، فعل، با طناب نگه داشتن، با تمثال نمایش دادن، استهزاء کردن، جیم شدن

guzzle : حرص زدن

gymnasium : ورزشگاه

gymnast : ژيمناست , قهرمان ژيمناستيک , ژيمناستيک باز

gymnastic : ژيمناستيکي

gymnastics : ژيمناستيک

gymnosperm : بازدانه

gynecologist : پزشک زنان

gynoecium : مجموعه مادگي

gypseous : گچ دار

gypsiferous : گچ مانند

gypsum : سنگ گچ

gypsy : غربتي , شبيه کولي , لولي , لوري

gyrate : دوران داشتن

gyroscope : گردش نما , ژيروسکوپ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز
دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد
دانلود پرسشنامه شایستگی مربی
دانلود پرسشنامه کار تیمی
دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی
دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی
دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه
پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات
پروپزال آماده رشته مدیریت با عنوان بررسی نقش تبلیغات در توسعه صنعت توریسم
"تحقیق اخلاقیات، حریم شخصی و امنیت اطلاعات"
مقاله ترجمه شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه اصل مقاله
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور به همراه مقاله اصلی
مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و بازارگرایی مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار به همراه مقاله اصلی
تحقیق بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت
مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
تحقیق جامع و کامل استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار
پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک
تحقیق با عنوان ادراک
دانلود پاورپوینت ادراک