لغات مشابه
ground state : کمترين نيرو , نيروي اساسي

ground wheat and meat : هريسه

grounder : پايهگذار

groundless : واهي , بي اساس , بي اصلص

groundling : گياه زميني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام