صفحه اصلی

groundsel
تير پايه
کلمات مشابه

group : دستهکردن , زمره , هيات , دسته کردن , عده , گروه بندي کردن , جوقه , گروهه , گروهي , دسته شدن , گروه , جرگه , دسته

groups : اقشار , محافل , دستجات

grouse : باقرقره

grout : دوغاب , دوغاب زدن

grove : بيشه زار , شاخسار , بيشه

معنی groundsel به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "گزارش کاراموزی شركت راه ساختمانی،تحكیم سازه ابهر"
دانلود گزارش کاراموزی شركت تكنو زیست
دانلود گزارش کاراموزی شركت سیم كابل ابهر
دانلود "گزارش کاراموزی تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در شركت شهاب خودرو"