لغات مشابه
hand vise : علوم مهندسى : گيره دستى

hand wash basin : علوم مهندسى : چاهک دستشويى

hand wheel : علوم مهندسى : چرخ دستى

hand ball : توپ بازى با دست

hand barrow : خاک کش دستى

hand fed : دست پرورده

hand gallop : چارنعل سبک ،تاخت ملايم

hand glass : ائينه کوچک دسته دار،ذره بين

hand inhand poition : ورزش : رقص در حالتى که بدن هر دو رقصنده به يک سمت است

hand knitted : دست بافت ،دست باف

hand light : مردنگى باغبانى

hand loom : دستگاه بافندگى دستى

hand made : دست ساخت

hand mill : اسياب دستى

hand operated chuck : علوم مهندسى : سه نظام دستى

hand operated molding machine : علوم مهندسى : دستگاه قالبريزى دستى

hand organ : ارگ دستى

hand picked : دست چين

hand plane : علوم مهندسى : رنده کردن دستى

hand play : مشت زنى ،شوخى بادست

hand post : پنجه راهنما

hand pressed : دست افشار , دست فشار

hand rail : دست انداز،جان پناه ،نرده

hand reading : کف بينى

hand sewn : دست دوز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 460 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 460 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/126258d6640ed3730ad3c18011fca94056579782', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"KTgqZTcgEXJX0VYeki8x4EHAw4hw93e91XI7gToK";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:13:"hand traverse";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:35:"ورزش : تراورس با دست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"http://zooya.ir/?w=hand-traverse";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861852;s:1:"c";i:1537861852;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/126258d6640ed3730ad3c18011fca94056579782', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"KTgqZTcgEXJX0VYeki8x4EHAw4hw93e91XI7gToK";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:13:"hand traverse";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:35:"ورزش : تراورس با دست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"http://zooya.ir/?w=hand-traverse";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861852;s:1:"c";i:1537861852;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/126258d6640ed3730ad3c18011fca94056579782', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"KTgqZTcgEXJX0VYeki8x4EHAw4hw93e91XI7gToK";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:13:"hand traverse";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:35:"ورزش : تراورس با دست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"http://zooya.ir/?w=hand-traverse";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861852;s:1:"c";i:1537861852;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('126258d6640ed3730ad3c18011fca94056579782', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"KTgqZTcgEXJX0VYeki8x4EHAw4hw93e91XI7gToK";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:13:"hand traverse";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:35:"ورزش : تراورس با دست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:32:"http://zooya.ir/?w=hand-traverse";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861852;s:1:"c";i:1537861852;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58