لغات مشابه
handpump : تلمبه دستي

handrail : نرده

handrail bracket : علوم مهندسى : پايه نرده

handride : ورزش : اسبدوانى بدون کمک مهميز يا شلاق

hands down : (د.گ ).بدون کوشش ،بسهولت ،بدون احتياط

hands off : دست زدن موقوف ،دست نزنيد

handsaw : دست اره

handscrew : پيچ سر بطرى

handsel : دشت کردن , رونما , بيعانه دادن , رونما دادن

handset : دستگاه فرستنده وگيرنده( گوشى ودهانى )تلفن در يک قطعه

handshake : دست( دادن)

handshaking : دست دادن

handshield : علوم مهندسى : سپر محافظ جوشکارى

handsome : جميل , نيک منظر , وسيم , خوبرو

handsome lads dwelling in paradise : غلمان

handsomely : بطور زيبا،بطور مطبوع

handsomeness : قشنگى ،تناسب اندام ،مطبوعيت ،زيبائى ،شايستگى

handstand : بالانس زدن

handtwist retrieve : ورزش : طرز برگرداندن نخ ماهيگيرى

handwheel : چرخ دستى

handwork : بادست انجام شده ،يدى ،دستى ،دستکارى

handwoven : دست باف

handwrite : دستخط کردن

handwriting : دستخط

handwriting analysis : روانشناسى : تحليل دستخط

handwriting recognition : کامپيوتر : تشخيص دست خط

handwriting scale : روانشناسى : مقياس دستخط

handwritten : خطي

handy : سهل الاستعمال , قابل استفاده

handy billy : علوم نظامى : پمپ دستى کوچک

handy dandy : بازى بچگانه که دران کودکى چيزى رادريکى ازدودست بسته خودنگاه

handyman : شخص اماده بخدمت ،نوکر

hanfman kasanin concept formation test : روانشناسى : ازمون هانفمان - کاسانين براى شکل گيرى مفهومها

hang : بدار آويختن , آويزان بودن , بدار زدن , آويخته شدن , طناب انداختن , آويز کردن , آويزان کردن , چسبيدن به , بدار آويخته شدن

hang about : در نزديکى منتظر بودن ،گشتن ،پرسه زدن

hang around : ول گشتن , ولگردي کردن

hang back : بى ميلى نشان دادن

hang behind : لک و لک کردن

hang five : ورزش : سوار تخته موج شدن با وزن بدن در جلو

hang glacier : ورزش : يخشار

hang loose : شل و ول شدن

hang on : سماجت ورزيدن ،ادامه دادن ،دوام داشتن ،ثابت قدم بودن

hang on to something : بچيزى چسبيدن ،در چيزى خوب دقت کردن

hang out : سماجت ورزيدن , پاتوق

hang out the laundry : ورزش : ازاد کردن چتر عقب پس از عبور از خط پايان

hang ten : ورزش : سوارى تخته موج درحال جلوبودن ¹ 1انگشت پا

hang time : ورزش : مدت حرکت توپ در هوا

hang together : متفق بودن

hang dog : جبان ،ادم پست وترسو

hang nail : ريشه ناخن ،ناخنک

hang over : باقى مانده

hangdog : شرمنده وترسو

hanger : آشيانه , آويزان کننده , آشيانه هواپيما , معلق کننده

hanger on : مفت خور , موي دماغ , متکي بر

hanging : آويزان , درحال تعليق , عمل آويختن , بدار آويزي , اعدام

hanging arrow : ورزش : تير اويزان شده به هدف

hanging committee : انجمنى که عهده دارچسباندن يا اويختن عکس هايى درنمايش باشند

hanging gale : اجاره پس افتاده ،پس افت

hanging indent : کامپيوتر : تورفتگى معلق

hanging pawns : ورزش : پياده هاى اويزان شطرنج

hanging prevention : کامپيوتر : ممانعت از تعليق

hanging rod : معمارى : ميله رخت اويز

hanging test : علوم مهندسى : ازمايش کشش

hanging valley : معمارى : فراز دره

hangings : کاغذ ديوارى ،پرده

hangman : دار زن , مامور اعدام

hangnail : ريشه ناخن

hanham variation : ورزش : وارياسيون هنم در دفاع فيليدور شطرنج

haniwork : صنعت دست

Haniyeh : هانيه

hank : کلاف کردن , طعمه شکار

hanker : ارزومند چيزى بودن ،اشتياق داشتن ،مردد ودودل بودن

hankering : شوق وافر

hanky : دستمال

hanky panky : حقه بازى ،دورويى ،روباه بازى ،حيله گرى

Hanoi : هانوي

Hanover : هانوور

hans : (کنيه ) المانى ياهلندى

Hans Christian Anderson : هانس کريستين آندرسن

hansa yellow : شيمى : زرد هنسا

hansardize : (وکيلى رادرمجلس )متوجه مذاکرات جلسه پيش خودش کردن

hanse : قانون ـ فقه : اتحاديه بازرگانى يا سياسى

hansel : دستلاف ،پيش قسط،افتتاح کردن ،دشت کردن ،دشت دادن

hanstein gambit : ورزش : گامبى هانشتاين در گامبى شاه شطرنج

hant : ورزش : شور داوران کاراته

hap : قضا،روى دادن ،اتفاق افتادن

haphazard : اتفاقي , اتفاقا

haphazardly : شانسي

haphephobia : روانشناسى : لمس هراسى

hapless : بيچاره

haplessly : از روى بدبختى

haplessness : بدبختى

haplography : اشتباهى که عبارت است ازيکبارنوشتن چيزى که بايد دوبارنوشته شود

haploid : نيم دانه , سلولهاي جنسي , در ظاهر منفرد

haploid cell : روانشناسى : ياخته جنسى

haplology : روانشناسى : هجااندازى در گفتار

haplont : زيست شناسي

haplosis : (ز.ش ).تقليل تعداد کروموزوم ها درنتيجه تقسيم بدو سلول منفرد)haploid(

haply : بل

happen : پيش آمدن , رويدادن , پا دادن , واقعشدن , واقع شدن , رخ دادن , پيشامد کردن , جريان داشتن , در رسيدن , وقوع يافتن , اتفاق افتادن , روي دادن

happening : عارض , رخداد , وقوع

happenstance : وقايع اتفاقى ،روى داد شانسى

happily : شاديانه , بخشنودي , بارضايت , باشادي

happiness : شادکامي , خوشي , خوشوقتي , ارمگان , شعف , نشاط , سرخوشي , شادماني , خوش بختي , بشاشت , عافيت , خوشحالي , خوشنودي , شادابي , سرور , خوشبختي , شادي

happy : سردماغ , خوشبخت , سرخوش , خوشحال , مشعوف , خوش اهوال , سرحال , شادکام , شاديبخش , دلخوش , شاداب , دلشاد , دل زنده , شادمان , بانشاط , بشاش , شاد دل , مسرور , شاد بهر , خوشنود , خوشوقت , فرخنده , ذوق زده , فرخ , شنگول

happy conclusion : حست ختام

happy day : روز شادي

happy family : دسته اى ازجانوران جوربجورکه دريک قفس باهم زندگى ميکنند

happy go lucky : لا ابالي

happy life : زندگي خرم

happy new year : سال نو مبارک

happy go lucky : دل بدريا زدن

haptic hallucination : روانشناسى : توهم بساوشى

haptics : روانشناسى : علم حواس پوستى

hapy : خجسته

hara kiri : خودکشى درميان بزرگان ژاپن که عبارت بودازدريدن شکم بگاه رسواى

harangue : رجز خوانى ،باصداى بلند نطق کردن ،نصيحت

haras : جايگاه تخم کشى اسب

harass : عاجز کردن

harassing actions : علوم دريايى : عمليات ايذايى

harassment : بستوه آوري , اذيت , ستوه

harberdasher : خرازي فروش

harberdashery : خرازي فروشي

harbinger : پيشرو،منادى ،جلودار،قاصد

harbor : بندرگاه , لنگرگاه

harbor control tower : علوم دريايى : برج مراقبت بندر

harborage : پناهگاه ،لنگرگاه

harbors : بنادر

harbour master : رئيس بندر( گاه) ،بندربان ،شاه بندر

harbourless : بى بندر،بى پناه

hard : صلب , صعب , زمخت , دشوار , سنگ آسا , دج , شاق , مشکل , شاقه , سخت گير , سفت , شداد , سخت

hard (orbony)palate : بخش جلو کام ،کام استخوانى ،کام

hard acid : شيمى : اسيد سخت

hard advertising : بازرگانى : تبليغات تهاجمى

hard and fast : لازم الاجراء

hard and fast rule : قانون ـ فقه : قانون خشک و سخت

hard ball : = baseball

hard bested : درفشار،درگرفتار

hard bill : (ج.ش ).پرندگان سخت منقار

hard bitten : سخت گير

hard board : تخته فشارى

hard boiled : سرسخت وخشن , سفت پز

hard by : نزديک ،درنزديکى

hard cash : بازرگانى : پول نقد

hard chine : علوم دريايى : خن زاويه اى

hard chrom plating : علوم مهندسى : اب کرم کارى سخت

hard clam : (ج.ش ).حلزون داراى کفه هاى صدفى سخت

hard clip area : کامپيوتر : حدودى که خارج از ان خطوط نمى توانند روى يک رسام ديجيتالى رسم شوند

hard coal : (مع ).ذغال سنگ سخت( کلوخه)

hard colors : روانشناسى : رنگهاى سنگين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت دوم
80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت اول
80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت سوم
80 پاورپوینت در مورد خودرو قسمت چهارم
سمینار اندركنش خاك و سازه
برشگیر Shear Key
پروپوزال تأثیر خاك بر پاسخ برشگیر پل ها تحت بارهای لرزه ای
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران-راه و ساختمان-آمادگی آزمون 95
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران-راه و ساختمان-آمادگی آزمون 95-شماره 2
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران-راه و ساختمان-آمادگی آزمون 95-شماره 3
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران-راه و ساختمان-نقشه برداری-آمادگی آزمون 95
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران(راه و ساختمان)1395
آزمایش کشش و تعیین ازدیاد طول نسبی میلگرد
دوره آموزشی فرآیند جوشكاری و بازرسی جوش
واترجت
فاز 1و2نقشه و طرح کلی هتل- اقامتگاه-توریستی 7 طبقه
مقاله سیر اندیشه معماری
ویژگیها و كاربردهای صنعتی لوله های GRP/GRVE
مرجع کامل جوشکاری و تست جوش(عمران-مکانیک)