صفحه اصلی

haughtiness
مغرورانه , افاده فروشي , افاده , تکبر
کلمات مشابه

haughty : باددرسر , متکبرانه , پر افاده , مستکبر

haul distance : معمارى : فاصله حمل

haul down : علوم نظامى : فرمان پرچم را پايين بکشيد

haul out : علوم نظامى : خارج شدن از صورت بندى

haul road : عمران : راه مخصوص حمل مصالح ساختمانى به کارگاه

معنی haughtiness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت بیماریهای بخش ریشه و طوقه و پاتوژنهای آوندی
دانلود دانلود پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه
دانلود دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان (سبزیجات)
دانلود دانلود پاورپوینت رده بندی علفهای هرز