لغات مشابه
he was : اوبود

he was a little too p : يک خرده تندرفت

he was a partner with me : با من شريک يا انباز بود،شريک من بود

he was a skin and bones : همه پوست واستخوان بود

he was about to say : ميخواست بگويد،رفت که بگويد

he was all but adrowneed : چيزى نمانده بودکه غرق شود

he was appointed to inspect it : قانون ـ فقه : مامور شد ان را بازرسى کند

he was attacked by fever : تب کرد،تب اوراخوابانيد

he was born in the year : درسال ¹¹¹¹¹زائيده يامتولد شد

he was dependent on me fop support : قانون ـ فقه : تحت تکفل من بود

he was engagedon probation : بشرط ازمايش اورا بکارگماشتند،بعنوان کاراموزى اورا استخدام کردند

he was found of her : مايل او بود،باو مايل بود

he was given 20 lashes : قانون ـ فقه : بيست ضربه شلاق خورد

he was hit slick in the eye : درست خوردتوى چشمش

he was i. to our argument : دلائل ما به خرجش نمى رفت

he was in a good temper : سر خلق بود،توى غيظ نبود،خلقش بجا بود

he was in a sorry pickel : بد جورى گرفتار شده بود

he was in his tantrum : اوقاتش تلخ بود،توى غيظ بود،خشمگين بود

he was in purpose to do it : در نظر داشت که ان کار را بکند

he was inflamed with anger : اتش خشمش زبانه زد،خشم وى برافروخته شد

he was inured to drudgery : بجان کنى خو کرده بود

he was killed : او کشته شد

he was loath to go : بيميل بود برفتن ،بيزار يا متنفر از رفتن بود

he was made to go : وادار به رفتن شد،او را وادار کردند برود

he was meant for a soldier : (پدر و مادرش ) او براى سربازى در نظرگرفته بودند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 507 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 507 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f3e6c7b1c28c28631f5c18e846182f8429c64d5b', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ffv7dvB8DopwZPxk4XVBjn41ryhKtCCYqH8xoJ08";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:22:"he warned them to obey";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:64:"بديشان اخطارکردکه( بايد )اطاعت کنند";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:41:"http://zooya.ir/?w=he-warned-them-to-obey";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537826751;s:1:"c";i:1537826751;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f3e6c7b1c28c28631f5c18e846182f8429c64d5b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ffv7dvB8DopwZPxk4XVBjn41ryhKtCCYqH8xoJ08";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:22:"he warned them to obey";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:64:"بديشان اخطارکردکه( بايد )اطاعت کنند";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:41:"http://zooya.ir/?w=he-warned-them-to-obey";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537826751;s:1:"c";i:1537826751;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/f3e6c7b1c28c28631f5c18e846182f8429c64d5b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ffv7dvB8DopwZPxk4XVBjn41ryhKtCCYqH8xoJ08";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:22:"he warned them to obey";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:64:"بديشان اخطارکردکه( بايد )اطاعت کنند";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:41:"http://zooya.ir/?w=he-warned-them-to-obey";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537826751;s:1:"c";i:1537826751;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('f3e6c7b1c28c28631f5c18e846182f8429c64d5b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ffv7dvB8DopwZPxk4XVBjn41ryhKtCCYqH8xoJ08";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:22:"he warned them to obey";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:64:"بديشان اخطارکردکه( بايد )اطاعت کنند";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:41:"http://zooya.ir/?w=he-warned-them-to-obey";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537826751;s:1:"c";i:1537826751;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58