صفحه اصلی

he would not accept less
دو روز کمتر،دو روز( طول ) نکشيد يا نمى کشد
کلمات مشابه

he would not bade a biner : يک دينارهم تخفيف نمى دهد

he would take no refusal : هيچ حاضر نميشد که تقاضايش رد شود،تن در نميدادکه تقاضايش رانپذيرن

he wrenched his ankle : قوزکش پيچ خورد،غوزکش در رفت

he wrinkled his forehead : جبين درهم کشيد،چين به ابروافکند

he writes for the papers : براى روزنامه هامقاله مينويسد

معنی he would not accept less به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود طراحی پست KV 63 / 230 كرج و سیستم حفاظتی آن
دانلود كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات
دانلود بررسی حسابداری کارگاه تولید نقل
دانلود تحقیق کنترل و هماهنگی در سازمان
دانلود مقاله تعریف كیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد كانو)
دانلود "تحقیق مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار"
دانلود نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران
دانلود محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
دانلود محاسبه درصد سود شرکت ها