صفحه اصلی

head ache
سردرد
کلمات مشابه

head and mouth : دک و دهن

head band : روسرى( زنانه)،پيشانى بند،(درکتاب )شيرازه

head board : تخته اى که در انتهاى فوقانى چيزى گ ذارند

head butler : سرپيشخدمت

head butt : ورزش : با سر به حريف زدن

معنی head ache به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت تثبیت بیولوژیكی نیتروژن در مزارع برنج
دانلود پاورپوینت بررسی تاج محل
دانلود پاورپوینت بررسی تاریخچه معماری ایران
دانلود پاورپوینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی
دانلود پاورپوینت تحلیل عناصر و فضاهای درون ساختمان
دانلود پاورپوینت بررسی تولید پروتئین تک یاخته
دانلود پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت وعوامل موثر بر آن
دانلود پاورپوینت بررسی تستهای غیرمخرب جوش های ساختمانی
دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان یا فلکه