صفحه اصلی

head band
روسرى( زنانه)،پيشانى بند،(درکتاب )شيرازه
کلمات مشابه

head board : تخته اى که در انتهاى فوقانى چيزى گ ذارند

head butler : سرپيشخدمت

head butt : ورزش : با سر به حريف زدن

head chef : سر آشپز

head cleaning device : کامپيوتر : وسيله هد پاک کن

معنی head band به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت نرم افزار
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیخته بازاریابی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری و جهانگردی