لغات مشابه
head liner : سرصفحه نويس ،کسيکه نامش دربالاى صفحه اى نموداراست ،سردسته

head load control : کامپيوتر : روش الکتريکى که براى سوار کردن نوک ها روى وسيله پيش از خواندن يا نوشتن بکار مى رود

head master : مدير،رئيس

head office : دفتر مرکزى ،اداره مرکزى

head oncollision : شيمى : برخورد روياروى

head piece : خود،سرصفحه ،نقشه يا گل و،بوته در بالاى کاغذ

head tire : روسرى( زنانه) ،پوشاک سر،ارايش مو

head to head polymer : شيمى : بسپار سر به سر

head to tail polymer : شيمى : بسپار سر به دم

head wind : روبرو،باد مخالف

headache : دردسر , سردرد , صداع

headachy : دچارسردرد،سردرد دار،سردرداور

headband : سربند , عصابه

headdress : آرايش سر , آرايش مو

headed : سردار , نوک دار , روانه

header : سرساز , درساز , شيرچه

header label : کامپيوتر : برچسب سرامد

header pipe : معمارى : لوله زهکشى

headfast : طنابى که سرکشتى را با ان به گويه يا باراندازمهارميکنند،مهار

headfirst : باکله , از سر

headguard : ورزش : کلاه تمرين بوکس

headhunting : ورزش : خشونت در بازى

headily : ازروى خودسرى ،بتندى ،بدون تامل ،بطور نشئه اور

headiness : خودسر،نشئه ،تندى ،گيرندگى

heading : عنوان گذاري , سرفصل , سرنويس , سرنامه

heading 2 (jf) : علوم دريايى : سر لوحه

heading crossing angle : علوم نظامى : زاويه بين سمت مسير هواپيماى رهگير و هواپيماى هدف در لحظه درگيرى

heading select feature : علوم نظامى : عرشه کمکى براى انتخاب سمت حرکت هواپيما

heading up : عمران : بالا امدن سطح اب

headlamp : علوم مهندسى : نورافکن

headless : بي سر

headlight : چراغ جلو ماشين

headline : سرصفحه

headliner : نويسنده سرمقاله روزنامه

headlong : سربجلو , شيرجه رونده

headmaster : مدير

headmistress : مديره ،رئيسه ،خانم مدير،خانم رئيس

headmost : جلويى ،اولين( رديف)،جلوترين ،مقدم

headphone : گوشي

headpin : سرسنجاق

headquarters : برج نظارت , فرماندهي , ستاد مبارزات

heads : رؤوس

heads over heel : نا اميدانه

heads up display : علوم نظامى : وسيله نشان دهنده وضعيت مسير پيشروى

heads up : ورزش : بازى هوشمندانه

headship : رياست ،پيشوايى ،بزرگى ،برترى ،تفوق ،رهبرى

headsman : جلاد

headstall : افسار

headstand : ورزش : بالانس سر

headstart : ورزش : امتياز در شروع

headstay : ورزش : سيمى که دکل را بسمت جلو قايق نگاه ميدارد

headstock : پايه ،بستر،قسمتى ازماشين که ميله گردنده اى روى ان قرارميگيرد

headstone : سنگ قبر

headstrong : خودسر , مطلق العنان

headstrongness : خودسرى ،سرسختى

headwater channel : معمارى : کانال اباره

headwork : ورزش : با سر بازى کردن

heady : عجول شديد , مست کننده

heal : خوب کردن , التيام دهنده , التيام دادن , التيام يافتن , پيوند خوردن , خوب شدن , خوب گشتن

heal all : دواى همه درد،دواى عام

healable : درمان پذير،قابل ملاحظه

heald : (دربافندگى ) ورد،تارکش

healer : شفا دهنده ،التيام دهنده

healing : تشفي , معالج , التيام , علاج بخش

healing by first intention : جوش خوردن زخم يا شکستگى بوسيله دوباره بهم پيوستن پاره ها

healing by second intention : خوب شدن زخم بوسيله گوشت نوبالا اوردن

healing well : شفا خوبی

healt and safety commision : بازرگانى : کميسيون سلامت و امنيت

health : سلامتي , سلامت , تندرستي , بنيه , مزاج

Health Care Administration : اداره خدمات بهداشتي

health condition : حالت مزاجي

Health Minister : وزيربهداشت , وزير بهداشت

health policy : بازرگانى : سياست بهداشتى

health giving : صحت بخش

health impairing : علوم مهندسى : مضر براى سلامتى

healthful : صحت بخش , تند رست

healthfully : بطور صحت بخش

healthfulness : صحت بخشى

healthily : بطور سالم ،به سلامت

healthiness : تندرستى ،صحت ،سلامت

healthy : تندرست , سالم , صحيح , خوش بنيه , تند رست , سر دماغ

healy picture completion test : روانشناسى : ازمون تکميل تصاوير هيلى

heap : خرمن , تپه , توده , کومه , تل

heap of sand : معمارى : توده ماسه

heap sort : کامپيوتر : tree sort

hear : خبر داشتن , شنيدن , استماع کردن , شنودن , شنفتن

hear footsteps : ورزش : عدم توجه به وظيفه درنتيجه نزديک شدن حريف

hear say : شايعه ،اوازه ،خبر،چيز شنيده ،مسموعات

heard : شنيده

heare am i : حاضرم ،بله ،لبيک

hearer : سميع , شنونده

hearing : سمع , سماع , محاکمه , استماع دادرسي , شنود , سامعه , شنوايي

hearing aid : سمعک , گوشيار

hearing incamera : قانون ـ فقه : دادرسى غير علنى

hearing threshold : زيست شناسى : استانه شنوايى

hearken : گوش دادن به ،گوش کردن به ،استماع کردن ،بگوش دل پذيرفتن

hearsay : افواهي , افواه

hearsay evidence : قانون ـ فقه : شهادت بر شهادت ،شهادت سماعى

hearse : مرده کش

heart : دل , مغز درخت , قلبي , لب کلام , قلب

heart ache : سينه سوزي

heart and hand : باشوق وذوق ،باحرارت

heart and soul : بادل وجان ،باهمه تو

heart attack : سکته قلبي کردن , حمله قلبي , سکته داشتن

heart beaking : جگر سوز

heart free : ازاد ازقيد عشق ،مبرا از عشق

heart of oak : ادم دلير،مغزبلوط

heart rate : روانشناسى : ضربان قلب

heart rending : غم انگيز

heart to heart : صميمى ،رفيق ،دوست ،بطور خودمانى وصميمانه

heart ventricle : شکممه

heart whole : فارغ از عشق ،بى عشق ،خالصانه ،صميمانه

heart beat : ضربان قلب ،دل زنش

heart break : اندوه بسيار،غم زياد

heart breaker : زلف روى شقيقه

heart breaking : اندوه اور،از پا دراورنده

heart broken : دل شکسته ،محنت زده

heart burninig : سينه سوز،جان گذاز

heart clover : مريم نخودى ،گل خنو

heart disease : مرض قلبى

heart failure : سکته قلبى

heart felt : قلبى ،صميمانه ،خالصانه

heart pleasing : دلنواز

heart quake : تکان دل( ازترس ياخوشى ناگهان)

heart rending : دلخراش , جانگداز

heart sease : بنفشه فرنگى ،اسايش قلب ،اسودگى خاطر

heart sick : دلسوخته ،دلتنگ ،افسرده

heart sore : افسرده ،دل ريش

heart strings : عميق ترين احساسات دل ،رشته هاياريسمان هاى دل

heart wood : ميان چوب ،مغز

heartache : سوز دل , دردقلب

heartattack : سکته

heartbeat : تپش قلب

heartbreak : غم زياد

heartbreaking : اندوه اور،پشت شکن ،مايه دل شکستگى

heartbroken : دل شکسته

heartburn : سوزش معده

hearted : داراى قلب... ،خوش قلب ،دلشکسته

hearten : دل دادن

heartfelt : قلبي

heartful : پرازاحساسات

hearth : سکوي اجاق , کف منقل , کوره کشتي

hearth jacket : علوم مهندسى : پوشش کوره

hearth rug : قاليچه پيش بخارى

hearthstone : سنگ پهن کف اجاق

heartily : از ته دل

heartiness : قلبى بودن ،صميميت

heartland : منطقه مرکزى وحياتى

heartless : بي عشق

heartlessly : از روى بى عاطفگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1