لغات مشابه
head carpet : سرانداز

head dress : روسرى ،پوشاک سر،لچک ،ارايش سر يا مو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: