معنی height overall

height overall
علوم مهندسى : ارتفاع ساختمان
کلمات مشابه

heighten : بلندتر کردن

heinous : زشت ،شنيع ،شرير،ظالم ،فجيح ،تاثر اور

heinously : بزشتى ،بطورشنيع ،شريرانه

heinousness : زشتى ،وقاحت ،شرارت

heir : ميراث بر , ارث بر , وارث

Heir : وارث

Heir : وارث

heir in tail : وارث دارايى حبس شده

heir presumptive : وارث مقدر

heir to the crown : ولى عهد

heir at law : وارث قانونى

heirdom : وراثت ،ارث

heiress : وارثه

heirless : بي وراث

heirs : قانون ـ فقه : ورثه

heirs having fixed shares : قانون ـ فقه : ذوالفرائض

heirship : وارث بودن

heis the one who : او انکسى است که

heisenberg uncertainty principle : شيمى : اصل عدم قطعيت

heisman trophy : ورزش : جام هايزمن براى بهترين بازيگر دانشگاهى

معنی height overall به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی