لغات مشابه
homopolar component : الکترونيک : مولفه همقطب

homopolar generator : الکترونيک : مولد همقطب

homopolar magnet : الکترونيک : اهنرباى همقطب

homopolymer : شيمى : جور بسپار

Homoptera : همبالان

homopteran : (ج.ش ).حشرات نيم بال ،هم بال

homosapiens : نام علمى انسان ،نوع انسان

homosapienses : نوع انسان

homosexual : همجنسباز , مابون , کوني , کون ده

homosphere : علوم هوايى : قسمتى از اتمسفر که در ان تغييرى در ترکيب و ساخت گازهاى تشکيل دهنده مشاهده نميشود

homosporous : جورهاگ

homozygote : صحيح النسب ،واجد صفات پدر ومادر

homozygotic twins : روانشناسى : دوقلوهاى يک تخمکى

homunculus : خرد , گور زاد

hon : ورزش : اساسى

Honardokht : هنردخت

Honduras : هندوراس

hone : سنگ چاقو تيز کن

honest : درست کار , راد , درستکار , بيغل وغش , منصف , امين , صادق , راست کار , بي تزوير , عفيف , راستکار , بي ريا

honestly : درستکارانه

honesty : رادمردي , راستي , خلوص , درستکاري , بيريايي , راست کاري , امانت , صداقت , راست گويي

honesty is the best policy : عين مصلحت در راستى و درستى است ،راستى و درستى بهترين رويه

honey : انگبين , عسل , شهد

honey bee : زنبورعسل

honey locust : (گ.ش ).لالکى ،لاليک ،لالکى سه خار

honey bee : زنبور عسل

honey comb : شانه عسل ،خانه خانه کردن

honey combed : خانه خانه ،سوراخ سوراخ ،خانه زنبورى

honey dew : شهد گياه ،شبنم انگبينى ،شهد نباتى

honey like : عسلي

honeybee : (ج.ش )زنبور عسل

honeycomb : شانه عسل

honeycomb coil : الکترونيک : پيچک مشبک

honeycomb scall : سعفه شهديه

honeycombed : زنبوري

honeydew : شبنم انگبيني , عسلک , شهد نباتي

honeydew melon : خربزه

honeyed : شهددار

honeymoon : ماهعسل , ماه عسل رفتن

honeysuckle : گل پيچ امين الدوله

honeywell : کامپيوتر : يک سازنده بزرگ تجهيزات کامپيوترى

Hong Kong : هنگکنگ , هنگ کنگ

honing equipment : علوم مهندسى : تجهيزات سنگ زنى

honing machine : علوم مهندسى : دستگاه سنگ

honing stick : علوم مهندسى : سنگ تيغ تيزکنى

honk : بوق زدن

honker : ورزش : نوعى اتومبيل سريع

honky tonk : محل رقص يا کلوپ شبانه ارزان قيمت

honor : سرافرازي , گرامي داشتن , تشرف , عز , تکريم , بزرگداشت , ناموس , بزرگ داشتن , شرافت , افتخار , احترام گذاردن , بزرگواري , نجابت , اکرام نمودن , اکرام کردن , عزت , آبرو

honor student : شاگرد اول

honorable : باشرف , عزوجل , بزرگوار , بالانشين , ماجد , محترم , مکرم , باشرافت , جليلالقدر , گرامي , شايان تعريف , لايق احترام , شرافتمندانه , آبرومند , شريف , شرافتمند

honorarily : بطور افتخارى

honorary : افتخاري , درجه افتخاري

honorary consul : قانون ـ فقه : کنسول افتخارى

honorary doctorate : دکتراي افتخاري

honored : سرافراز , مشرف , معزز , مفتخر , شرفياب

honorific : تجليلي , افتخار آميز , عنوان تجليلي

honoring : اکرام , تفخيم , تکريم , تشريف

honour a contract : بازرگانى : قرارداد را محترم شمردن

honour your contracts : قانون ـ فقه : اوفوا بالعقود

honourable : ابرومند،محترم ،افتخاراميز،مايه سرافرازى

honourable mention : امتياز يانشان شايستگى که بکسانى داده ميشود که شايسته جايزنبوده اند

honourableness : لياقت ،احترام ،عزت

honourably : محترمانه ،ابرومندانه

Honululu : هونولولو

hoo heap : ورزش : کنترل نفس ،هوهاپ

hooch : ( )hootch(ز.ع ).مشروب قاچاقى وپست( مخفف کلمه)hoochinoo ،مشروب تند

hood : کاپوت ماشين , کاپوت , باشلق , کوروک , کلاهک دودکش , کروک درشکه

hood bonnet : علوم نظامى : کاپوت ماشين

hooded : کروک دار

hoodlum : لوطى محله ،اوباش

hoodman blind : مرد کلاهدار

hooey : )nonsense(ياوه ،بيهوده ،مزخرف

hoof : باسم زدن , سنب , پاي کوبيدن

hoof print : اثر سم ،جاى سم

hoofed : سمدار

hoofer : رقاص حرفه اى

hook : قلاب , چنگک

hook and eye : قزن قفلى

hook bill : منقار عقابي

hook bolt : معمارى : قلاب پيچى

hook gauge : عمران : اشل قلاب شکل نوک تيز

hook pass : ورزش : پاس هوکى

hook rope : علوم دريايى : طناب قلابدار

hook service : ورزش : سرويس برگردان واليبال

hook shot : ورزش : شوت هوک

hook spanner : علوم مهندسى : کليد چنگالى

hook switch : الکترونيک : کليد ثقلى

hook tackle : ورزش : تکل از پشت

hook check : ورزش : سد کردن راه چوب حريف از عقب

hook nosed : داراى بينى کج

hook up : الکترونيک : نقشه اويزان

hookah : (از حقه عربى )قليان هندى ،نارگيله ،قليان

hooked : چنگکي , سرکج

hooked nose : دماغ عقابي

hookedness : کجى

hooker : جيب بر , قلاب انداز

hooking : ورزش : سد کردن غيرمجاز حريف با چوب

hooklet : قلاب کوچک وظريف

hookup : تجمع بعضى چيزها براى منظورخاصى( مثل تجمع امواج راديوبراى انتقال انها)،ارتباط

hookworm : (ج.ش ).کرم قلاب دار،نوعى کرم روده

hooky : قلاب وار،بشکل قلاب ،پر از قلاب

hooligans : اشرار

hoong seung : ورزش : برنده هوگو قرمز تکواندو

hoop drop relay : علوم مهندسى : رله سقوطى قلاب دار

hoop iron : آهن تسمه

hoopla : فرياد خوشحالي

hoopoe : شانه بسر

hoopskirt : دامن وپيراهن فنرى زنها،دامن ژوپن

hooray : جانمي

hoord featured : بدشکل ،نازيبا،خشن

hoosegow : (ز.ع -.امر ).زندان ،محبس ،محل محصور

hoosier : (امر ).لقب استان ومردم اينديانا

hooter : سوت ماشين ،سوت بخار

hooting signal : علوم مهندسى : سيگنال اتومبيل

hop : لي لي کردن , رازک

hop step : ورزش : طرز گام برداشتن در پرتاب نيزه

hop stop and jump : ورزش : قسمتهاى سه گانه پرش طول سه گام

hope : آرزو کردن , اميد داشتن , اميدوار بودن , آرشي , چشم انتظاري , رجا , اميدواري , اميد , آرزو داشتن , آرزو

hope chest : جعبه اى که زن جوان جهيزيه والبسه خود را در ان ميگذارد

hope with sincerity : رجاء واثق داشتن

hopeful : اميدوار , آرزومند

hopefully : اي کاش

hopefulness : آرزومندي

hopeless : بي اميد , نااميد , نوميد , بدون اميد

hopelessly : نوميدانه

hopelessness : نااميدي , مايوسي , لاعلاجي , نوميدي

hopes : آمال

hophead : (ز.ع ).معتاد،شخص معتاد

hoping : ارتجاء

hopless : بي آرزو

hoplite : سرباز پياده مسلح يونان قديم

hopper car : علوم مهندسى : بشکه ى قيفى شکل

hopple : ورزش : وسيله اى به پاى اسب براى وادار کردن او به گامهاى معين در ارابه رانى

hopscotch : بازى اکرودوکر،بازى لى لى

horary : ساعت بساعت

horatian : وابسته به هوراس )horace( شاعر لاتين

hord : (زبان مجاری) پوشیدن

horde : گروه ترکان , گروه بيشمار

horizon : کرانه آسماني , افق فکري , افق

horizon system of coordinates : علوم دريايى : دستگاه مختصات افقى

horizontal : سطح افقي , ترازي

horizontal (deflection) oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور افقى

horizontal arch element : معمارى : حلقه افقى قوس

horizontal boring : علوم مهندسى : سوراخکارى افقى

horizontal candlepower : الکترونيک : شمع افقى

horizontal clock system : علوم نظامى : طريقه هواسنجى براى به دست اوردن جهت باد

horizontal combination : بازرگانى : ترکيب افقى

horizontal control operator : علوم نظامى : اندازه گير بر دو سمت ،الف ب س

horizontal disparity : روانشناسى : ناهمخوانى افقى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت مساحت جانبی و کل
آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی - کلیه دروس
پاورپوینت آموزش جدول مکانی در ریاضی پایه پنجم ابتدایی
نکات آموزشی شبکه
کتاب آشنایی کامل با دوربین های مدار بسته
کتاب آموزش کاربردی شبکه
آموزش امنیت در فضای مجازی
آموزش کامل برنامه spss
کتاب آموزش کار با نرم افزار AutoCad 14
آموزش (1)ICDL
آموزش (2)ICDL
آموزش (3)ICDL
چگونه به درآمدی میلیونی در یک ماه برسیم
آموزش (4)ICDL
آموزش (5)ICDL
آموزش (7)ICDL
کتاب آشنایی با تکنولوژی های جدید مادربرد
کتاب و جزوه تاریخ تمدن
کتاب تاریخ تمدن جلد دوم