لغات مشابه
homosphere : علوم هوايى : قسمتى از اتمسفر که در ان تغييرى در ترکيب و ساخت گازهاى تشکيل دهنده مشاهده نميشود

homosporous : جورهاگ

homozygote : صحيح النسب ،واجد صفات پدر ومادر

homozygotic twins : روانشناسى : دوقلوهاى يک تخمکى

homunculus : خرد , گور زاد

hon : ورزش : اساسى

Honardokht : هنردخت

Honduras : هندوراس

hone : سنگ چاقو تيز کن

honest : درست کار , راد , درستکار , بيغل وغش , منصف , امين , صادق , راست کار , بي تزوير , عفيف , راستکار , بي ريا

honestly : درستکارانه

honesty : رادمردي , راستي , خلوص , درستکاري , بيريايي , راست کاري , امانت , صداقت , راست گويي

honesty is the best policy : عين مصلحت در راستى و درستى است ،راستى و درستى بهترين رويه

honey : انگبين , عسل , شهد

honey bee : زنبورعسل

honey locust : (گ.ش ).لالکى ،لاليک ،لالکى سه خار

honey bee : زنبور عسل

honey comb : شانه عسل ،خانه خانه کردن

honey combed : خانه خانه ،سوراخ سوراخ ،خانه زنبورى

honey dew : شهد گياه ،شبنم انگبينى ،شهد نباتى

honey like : عسلي

honeybee : (ج.ش )زنبور عسل

honeycomb : شانه عسل

honeycomb coil : الکترونيک : پيچک مشبک

honeycomb scall : سعفه شهديه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود فایل روتَ تبلت سامسونگ گلکسی Note 10.1 مدل SM-P601 اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم
دانلود مجموعه مقالات نانو سیالات
دانلود دانلود پاورپوینت خوردگی و انواع آن
دانلود پاورپوینت الگوها و روش های تدریس
دانلود دانلود پاورپوینت خواص تناوبی عنصرها
دانلود دانلود پاورپوینت خواص ترکیبات یونی
دانلود دانلود پاورپوینت حجم در ریاضی
دانلود دانلود حل تمرین اصول تئوری اطلاعات توماس کاور
دانلود دانلود پاورپوینت جایزه نوبل شیمی
دانلود دانلود پاورپوینت تولید مثل
دانلود دانلود فایل روتَ تبلت سامسونگ گلکسی Note 10.1 مدل SM-P600 اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم
دانلود پاورپوینت با موضوع Education and Training in Clinical Governance
دانلود دانلود پاورپوینت تعریف سلول
دانلود دانلود پاورپوینت تحلیل نیروهای جاذبه بین مولکولی
دانلود دانلود پاورپوینت تاریخچه منگنز
دانلود دانلود پاورپوینت تاریخچه زمین
دانلود پاورپوینت ضروریات یک طرح پژوهشی
دانلود دانلود پاورپوینت تاریخ گذشته زمین
دانلود دانلود پاورپوینت تاریخ اندیشه تکاملی