لغات مشابه
hook nosed : داراى بينى کج

hook up : الکترونيک : نقشه اويزان

hookah : (از حقه عربى )قليان هندى ،نارگيله ،قليان

hooked : چنگکي , سرکج

hooked nose : دماغ عقابي

hookedness : کجى

hooker : جيب بر , قلاب انداز

hooking : ورزش : سد کردن غيرمجاز حريف با چوب

hooklet : قلاب کوچک وظريف

hookup : تجمع بعضى چيزها براى منظورخاصى( مثل تجمع امواج راديوبراى انتقال انها)،ارتباط

hookworm : (ج.ش ).کرم قلاب دار،نوعى کرم روده

hooky : قلاب وار،بشکل قلاب ،پر از قلاب

hooligans : اشرار

hoong seung : ورزش : برنده هوگو قرمز تکواندو

hoop drop relay : علوم مهندسى : رله سقوطى قلاب دار

hoop iron : آهن تسمه

hoopla : فرياد خوشحالي

hoopoe : شانه بسر

hoopskirt : دامن وپيراهن فنرى زنها،دامن ژوپن

hooray : جانمي

hoord featured : بدشکل ،نازيبا،خشن

hoosegow : (ز.ع -.امر ).زندان ،محبس ،محل محصور

hoosier : (امر ).لقب استان ومردم اينديانا

hooter : سوت ماشين ،سوت بخار

hooting signal : علوم مهندسى : سيگنال اتومبيل

hop : لي لي کردن , رازک

hop step : ورزش : طرز گام برداشتن در پرتاب نيزه

hop stop and jump : ورزش : قسمتهاى سه گانه پرش طول سه گام

hope : آرزو کردن , اميد داشتن , اميدوار بودن , آرشي , چشم انتظاري , رجا , اميدواري , اميد , آرزو داشتن , آرزو

hope chest : جعبه اى که زن جوان جهيزيه والبسه خود را در ان ميگذارد

hope with sincerity : رجاء واثق داشتن

hopeful : اميدوار , آرزومند

hopefully : اي کاش

hopefulness : آرزومندي

hopeless : بي اميد , نااميد , نوميد , بدون اميد

hopelessly : نوميدانه

hopelessness : نااميدي , مايوسي , لاعلاجي , نوميدي

hopes : آمال

hophead : (ز.ع ).معتاد،شخص معتاد

hoping : ارتجاء

hopless : بي آرزو

hoplite : سرباز پياده مسلح يونان قديم

hopper car : علوم مهندسى : بشکه ى قيفى شکل

hopple : ورزش : وسيله اى به پاى اسب براى وادار کردن او به گامهاى معين در ارابه رانى

hopscotch : بازى اکرودوکر،بازى لى لى

horary : ساعت بساعت

horatian : وابسته به هوراس )horace( شاعر لاتين

hord : (زبان مجاری) پوشیدن

horde : گروه ترکان , گروه بيشمار

horizon : کرانه آسماني , افق فکري , افق

horizon system of coordinates : علوم دريايى : دستگاه مختصات افقى

horizontal : سطح افقي , ترازي

horizontal (deflection) oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور افقى

horizontal arch element : معمارى : حلقه افقى قوس

horizontal boring : علوم مهندسى : سوراخکارى افقى

horizontal candlepower : الکترونيک : شمع افقى

horizontal clock system : علوم نظامى : طريقه هواسنجى براى به دست اوردن جهت باد

horizontal combination : بازرگانى : ترکيب افقى

horizontal control operator : علوم نظامى : اندازه گير بر دو سمت ،الف ب س

horizontal disparity : روانشناسى : ناهمخوانى افقى

horizontal drilling and milling machine : علوم مهندسى : دستگاه مته کارى و فرزکارى افقى

horizontal event numbering : عمران : شماره گذارى افقى وقايع

horizontal growth : بازرگانى : رشد افقى

horizontal hook : عمران : قلاب افقى

horizontal labor mobility : بازرگانى : تحرک افقى کارگر

horizontal mobility : روانشناسى : تحرک افقى

horizontal phase control : الکترونيک : تنظيم فاز افقى

horizontal polarization : الکترونيک : قطبش افقى

horizontal pump : عمران : پمپ افقى

horizontal scrolling : کامپيوتر : حرکت افقى

horizontal section : عمران : برش افقى

horizontal shearing stress : عمران : تنش برش افقى

horizontal social mobility : بازرگانى : تحرک افقى اجتماعى

horizontal stabilizer : علوم هوايى : مکان افقى ثابت

horizontal synchronizing : الکترونيک : همزمان ساز افقى

horizontal tab : کامپيوتر : حرکت مکان نما به صورت افقى

horizontal crossbar : ورزش : ميله افقى

horizontality : افقيت

horizontally opposed engine : علوم هوايى : موتور تخت روبرو

horlogic : وابسته به زمان سنجى

Hormat : حرمت

hormic psychology : روانشناسى : روانشناسى غايت نگر

hormone : هورمون

Hormoz : هرمز

horn : شاخ , شخ

horn gap : الکترونيک : شکاف سرنايى

horn in : تحميل کردن ،فرو کردن

horn mad : شوريده ،عصبانى

horn of plenty : شاخ نشان وفور نعمت

horn of pole piece : الکترونيک : شاخ قطبک

horn stone : معمارى : سنگ اتشزنه سياه

hornbeam : ممرز

hornblends : معمارى : هرن بلند

hornbook : کاغذى که در ان الفباء براى کودکان دبستان مى نوشتند

horned : شاخي , شاخدار

horned grebe : مرغابى شانه بسر

horned scully : علوم نظامى : مانع افقى زيرابى که براى سوراخ کردن بدنه کشتيها کار گذاشته مى شود و معمولا با بتون و تيراهن ساخته مى شود

horner : سازنده شانه هاى شاخى ،کرنازن شاخ تراش

hornet : (ج.ش ).زنبور سرخ

hornless : بى شاخ

hornpipe : زرنا

hornswoggle : گول زدن ،فريب دادن ،فريفتن

horntail : (ج.ش ).هرنوع حشره از دسته نازک بالان)hymenoptera(

horny : شاخى ،سفت ،سخت ،شيپورى ،شهوتى

horologe : وقت سنج

horologii : نجوم : ساعت

horology : ساعت سازي , وقت شناسي

horoscope : طالع , زيج

horrendous : دهشتناک ،مهيب ،ترسناک و حشت اور

horrent : سيخ ،سيخى ،خاردار

horrible : مخوف , وحشتناک , هائل , دهشتناک , دهشت انگيز , موحش

horribleness : مخوفى ،ترسناکى ،زشتى

horribly : مخوفانه ،بطور هولناک

horrid : نفرت انگيز

Horrid : ترسناک ، مهیب

Horrid : ترسناک ، مهیب

horridly : بطور سهمناک يا نفرت انگيز،بطور زننده

horridness : سهمناکى ،نفرت

horrification : هولناکي

horrify : به بيم انداختن , بهراس انداختن

horrifying : هراسناک

horror : مورمور , دهشت

horror struck : وحشت زده ،رميده

horryo chagi : ورزش : ضربه کشش پا

hors de combat : از کار افتاده ،از ميدان رزم خارج شده

horse : اسب , سواره نظام

horse chestnut : (گ.ش ).شاه بلوط هندى ،شاه بلوط برى

horse dung : پهن

horse latitude : علوم نظامى : مدار اسب

horse mackerel : (ج.ش ).ماهى برگ ،کيش کوچک ،ميشک

horse opera : فيلم يا نمايش گاوچرانان امريکايى

horse race : ورزش : مسابقه اسب دوانى

horse racing : اسب دواني

horse radish : (گ.ش ).ترب کوهى ،ريشه خردل

horse rider : سواره , اسب سوار , اسب ران

horse riding : اسب سواري

horse sense : (ز.ع -.امر )شعور حيوانى ،شعور ذاتى وطبيعى

horse trade : بازار گرمى وچانه زنى درمعاملات

horse back riding : اسب دواني کردن

horse breaker : چابک سوار،اسب رام کن

horse car : واگن اسبى

horse race : اسب دواني

horse racing and shooting : قانون ـ فقه : سبق رمايه

horse riding : اسب سواري

horse shoe : نعل اسب

horseback : برپشت اسب ،سوار بر اسب

horseback archer : ورزش : کمانگير سوار بر اسب

horseback archery : ورزش : تيراندازى سواره

horseboy : شاگرد مهتر

horsecar : واگن اسبى ،واگن راه اهن مخصوص حمل اسب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

طرح توجیهی جمع آوری شیر با ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز
تحقیق مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی
طرح توجیهی فروش لوازم چشم پزشکی
گزارش کامل پروژه مهر
بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی (دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران)
طرح توجیهی مرکز خدمات بالینی در منزل
طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی
طرح توجیهی خدمات کامپیوتری و تعمیرات موبایل
گیف صوتی اختلالات گوارشی
اینفوگرافیک هشت ماده غذایی برای داشتن موهایی سالم
اینفوگرافیک مقصر افتادگی شانه ها چیست
پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین
پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان
گیف تصویری با پول یک پاکت سیگار در ایران و انگلستان چه چیزایی میشه خرید
پاورپوینت نهاد و نهادگرایی
اینفوگرافیک کاهش خطر سکته قلبی با قهوه
پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB
پاورپوینت در و پنجره های P.V.C
اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها