لغات مشابه
horror : مورمور , دهشت

horror struck : وحشت زده ،رميده

horryo chagi : ورزش : ضربه کشش پا

hors de combat : از کار افتاده ،از ميدان رزم خارج شده

horse : اسب , سواره نظام

horse chestnut : (گ.ش ).شاه بلوط هندى ،شاه بلوط برى

horse dung : پهن

horse latitude : علوم نظامى : مدار اسب

horse mackerel : (ج.ش ).ماهى برگ ،کيش کوچک ،ميشک

horse opera : فيلم يا نمايش گاوچرانان امريکايى

horse race : ورزش : مسابقه اسب دوانى

horse racing : اسب دواني

horse radish : (گ.ش ).ترب کوهى ،ريشه خردل

horse rider : سواره , اسب سوار , اسب ران

horse riding : اسب سواري

horse sense : (ز.ع -.امر )شعور حيوانى ،شعور ذاتى وطبيعى

horse trade : بازار گرمى وچانه زنى درمعاملات

horse back riding : اسب دواني کردن

horse breaker : چابک سوار،اسب رام کن

horse car : واگن اسبى

horse race : اسب دواني

horse racing and shooting : قانون ـ فقه : سبق رمايه

horse riding : اسب سواري

horse shoe : نعل اسب

horseback : برپشت اسب ،سوار بر اسب

horseback archer : ورزش : کمانگير سوار بر اسب

horseback archery : ورزش : تيراندازى سواره

horseboy : شاگرد مهتر

horsecar : واگن اسبى ،واگن راه اهن مخصوص حمل اسب

horsecloth : جل

horseflesh : گوشت اسب ،خانواده اسب( بطور کلى)،(گ.ش ).درخت تنومند حساسه

horsefly : خر مگس , مگس اسب

horsehair : موى دم اسب ،موى اسب( بطورکلى)

horsehide : پوست خام يا دباغى شده اسب

horselaugh : قاه قاه خنده ،قهقهه ،خنده بلند وپر سر وصدا

horseless carriage : درشکه بى اسب( کنايه از اتومبيل)

horseman : سوار کار , سواره نظام

horsemen : اسب سوار

horsemint : (گ.ش ).نعناع وحشى

horseplay : شوخي خرکي , ورجه فروجه

horseplayer : ورزش : شرطبند

horsepower : اسب بخار , مخفف آن

horsepower hour : الکترونيک : توان اسب در ساعت

horses : ورزش : بازيگران قوى تيم مهاجم

horseshoe arch : معمارى : قوس بيزچانه دار يا هلو چين کند يا تند

horseshoe magnet : الکترونيک : اهنرباى نعل اسبى

horseshoe pitching : ورزش : بازى پرتاب نعل

horseshoe shaped section : معمارى : مقطع نعل اسبى

horseweed : (گ.ش ).خزه معمولى امريکاى شمالى

horsewhip : قمچى ،شلاق زدن ،تنبيه کردن

horsey : اسبى ،وابسته به اسب دوانى ،معتاد به اسب دوانى

horsy : مربوط به اسب ،معتاد به ،اسب سوارى يا اسب دوانى

hortative : نصيحت آميز

hortatory : نصيحتى ،تشويقى

hortchanging : کم فروشي

horticultural : وابسته به گل برزى ،وابسته به باغبانى وگل کارى

horticulture : باغباني علمي

horticulturist : متخصص عمل باغبانى

hosanna : هوشيعانا

hose : شيلنگ , شلنگ , لوله

hose (to) : معمارى : با لوله اب دادن

hose clamp : شيمى : بست لوله لاستيکى

hose coupling : علوم مهندسى : پيوست لوله پلاستيکى

hosea : کتاب هوشع نبى

Hoseyn Asghar : حسيناصغر

Hoseyn Reza : حسينرضا

hosghead : چليک بزرگ ،خمره ،پيمانه مايعات

hosier : جوراب فروش

hosiery : جوراب فروشي , جوراب بافي

hospice : مسافرخانه ،منزل ،اسايشگاه ،بيمارستان

hospitable : غريب نواز , در خانه باز , درخانه باز , مهمان نوازانه

hospitably : از روى مهمان نوازى

hospital : درمانکده , بيمارستان , دارالشفاء , مريضخانه

hospitaler : ساکن بيمارستان ،فرقه هاى مسيحى که از بيماران ومعلولين پرستارى ميکردند

hospitalism : روانشناسى : بيمارستان زدگى

hospitality : غريب نوازي , غريب پروري

hospitalization : دربيمارستان بستري

hospitalize : بسترى کردن ،در بيمارستان

hospitalized prisoners : علوم نظامى : زندانيان بسترى در بيمارستان

hospitals : بیمارستان

Hossein : حسين

Hossein Agha : حسينآقا

Hossein Ali : حسينعلي

Hossein Gholi : حسينقلي

host : ميزبان , مهمان دار , مهماندار

host computer : کامپيوتر : کامپيوتر ميزبان

host language : کامپيوتر : زبان برنامه نويسى که در ان زبان ديگرى شامل شده و يا جاسازى گرديده است

host nation : علوم نظامى : کشور ميزبان

host operating system : کامپيوتر : سيستم عامل ميزبان

host guest chemistry : شيمى : شيمى ميزبان - ميهمان

hostage : شخص گروي , گرو , اسير , گروگان

hostage taken : گروگانگيري

hostages : اسرا

hostel : پانسيون

hosteler : مهمان دار،مقيم شبانه روزى

hostelry : شبانه روزى

hostess : ميزبان , بانوي صاحبخانه , زن مهماندار

hostile : مخاصم , متخاصم , خصمانه , خصومتآميز

hostile act : قانون ـ فقه : عمل خصمانه

hostile activities : قانون ـ فقه : مخاصمات

hostile artillery : علوم نظامى : توپخانه دشمن

hostile battery : علوم نظامى : اتشبار دشمن

hostile powers : قانون ـ فقه : دول متخاصم

hostilely : از روى دشمنى ،خصمانه

hostility : عمليات خصمانه , مخاصمه , خصومت , دشمني , عناد , عداوت

hostillity : قانون ـ فقه : مخاصمه

hostler : مهمانخانه دار

hot : تيز , تند مزه , پر حرارت , تند , سوزاننده , حاره , پرحرارت , داغ , حار , محرور

hot atom : شيمى : اتم داغ

hot bed : علوم مهندسى : بستر گرم

hot blast : علوم مهندسى : هواى دم داغ

hot blast cupola : علوم مهندسى : کوپل هواى گرم

hot blooded : خون گرم ،باحرارت ،تندخو،مهيج ،اتشى مزاج

hot cabinet : علوم مهندسى : قفسه گرما

hot crack : علوم مهندسى : ترک خوردگى گرم

hot dipping : علوم مهندسى : اندود کردن

hot dipping process : علوم مهندسى : فرايند اندودکارى

hot dog : ساندويچ سوسيس ،سوسيس ،سوسيگ

hot dog skiier : ورزش : اسکى باز هات داگ

hot dog skiing : ورزش : اسکى کردن با سرعت در ميان پستى و بلندى يا بوس و تابع تکنيک خاصى هم نيست

hot drop saw : علوم مهندسى : اره گرم

hot ductility : علوم مهندسى : قابليت کشش گرم

hot forming : علوم مهندسى : شکل دهى در حالت گرم

hot forming property : علوم مهندسى : خاصيت تغيير شکل پذيرى گرم

hot hand : ورزش : پرتاب موفق

hot liver : مزاج شهوانى ،طبع شير خشتى

hot min : عمران : اسفالت گرم

hot mix : معمارى : اغشته گرم

hot mix asphalt lining : معمارى : روکش اسفالتى گرم

hot mix base : معمارى : اساس اسفالتى گرم

hot mixer : علوم مهندسى : مخلوط کننده

hot pepper : (گ.ش ).فلفل قرمز،بوته فلفل قرمز

hot pressing die : علوم مهندسى : حديده پرسکارى داغ

hot pressing steel : علوم مهندسى : فولاد پرسکارى داغ

hot quenching : علوم مهندسى : منگنه کارى داغ

hot rod : اتومبيل شکارى وسريع السير،اتومبيل مسابقه اى

hot rolling mill : علوم مهندسى : نوردکارى داغ

hot saw : علوم مهندسى : اره گرد اهن بر

hot seat : صندلي الکتريکي

hot shear blade : علوم مهندسى : قيچى گرم

hot shoe : ورزش : راننده زبردست

hot shorteness : عمران : شکنندگى حاصل از گرما

hot site : کامپيوتر : يک مرکز کاملا "مجهز کامپيوترى که براى حالت اضطرارى اماده است

hot strength : شيمى : استحکام گرمايى

hot strip mill : علوم مهندسى : مسير نورد گرم

hot tar : علوم مهندسى : قير داغ

hot temper : تند مزاجي

hot temperature zone : علوم مهندسى : ناحيه بسيار گرم

hot tempered : تندخو

hot tempering : علوم مهندسى : سخت گردانى درجه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری