صفحه اصلی

hot
تيز , تند مزه , پر حرارت , تند , سوزاننده , حاره , پرحرارت , داغ , حار , محرور
کلمات مشابه

hot atom : شيمى : اتم داغ

hot bed : علوم مهندسى : بستر گرم

hot blast : علوم مهندسى : هواى دم داغ

hot blast cupola : علوم مهندسى : کوپل هواى گرم

hot blooded : خون گرم ،باحرارت ،تندخو،مهيج ،اتشى مزاج

معنی hot به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود گزارش کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی نانوتكنولوژی و كاربرد آن دركشاورزی
دانلود گزارش كارآموزی شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری
دانلود گزارش كارآموزی عملیات بانکی شعب بانک صادرات
دانلود مقیاس استراتژی های ارزیابی عملکرد
دانلود پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها
دانلود پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
دانلود پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران
دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی