صفحه اصلی

hot blast cupola
علوم مهندسى : کوپل هواى گرم
کلمات مشابه

hot blooded : خون گرم ،باحرارت ،تندخو،مهيج ،اتشى مزاج

hot cabinet : علوم مهندسى : قفسه گرما

hot crack : علوم مهندسى : ترک خوردگى گرم

hot dipping : علوم مهندسى : اندود کردن

hot dipping process : علوم مهندسى : فرايند اندودکارى

معنی hot blast cupola به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاءهای آماری بارندگی
دانلود دانلود وقوع سیلاب و آثار مخرب آن
دانلود دانلود طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل
دانلود دانلود پروژه کار آفرینی تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف