لغات مشابه
hot wire meter : الکترونيک : امپر سنج حرارتى

hot work : علوم مهندسى : عمليات شکل دادن داغ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: