لغات مشابه
humeral veil : پارچه مستطيل شکلى که کشيشان بر روى شانه مى اندازند،قبا،لباده

humerus : (تش -.ج.ش ).استخوان بازو،استخوان عضله

Humid : مرطوب

Humid : مرطوب

humid : نمدار , داراي رطوبت , رطوبي , نمناک , شرجي , مرطوب

humidify : مرطوب ساختن ،نمدار کردن

humidistat : نم سنج

humidity : نمداري , رطوبت

humidity of the atmosphere : معمارى : رطوبت جو

humidor : صندوق سيگار که هواى انرا مرطوب نگاه دارند

humiliate : حقير کردن , تحقير کردن

humiliated : سرافکنده

humiliating : تحقير آميز

humiliation : احساس حقارت , مذلت , خفض , سرافکندگي , تحقير , انفعال

humiliatory : اهانت اميز،توهين اميز

humility : بي تکلفي , خضوع , سربزيري , کوچکي , تواضع , فروتني , درويشي , افتادگي , شکستهنفسي , خود شکني

humiture : اندازه گيرى درجه حرارت ورطوبت هوا

humm wadsworth temperament scale : روانشناسى : مقياس خلقى هام - وادزورث

humming : وزوز

humming noise : علوم مهندسى : اغتشاش صوتى

humming bird : يکجور مرغ مگس خوار،مرغ زرين پر

hummingbird : مرغ مگس خوار

hummock : تپه گرد،پشته ،برامدگى زمين در مرداب

hummocky : پشته دار،ناهموار،پست وبلند

humnanist : انسانگراي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 456 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 456 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0ec62efce85721184d9194447f1a5f86d57be2fb', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"IXCdcyG0ILiu7DNEgycYWFeM71zyH01WDSQELiSo";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"humeral";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:44:"(تش -.ج.ش ).بازويى ،شانه اى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=humeral";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869442;s:1:"c";i:1537869442;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0ec62efce85721184d9194447f1a5f86d57be2fb', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"IXCdcyG0ILiu7DNEgycYWFeM71zyH01WDSQELiSo";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"humeral";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:44:"(تش -.ج.ش ).بازويى ،شانه اى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=humeral";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869442;s:1:"c";i:1537869442;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0ec62efce85721184d9194447f1a5f86d57be2fb', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"IXCdcyG0ILiu7DNEgycYWFeM71zyH01WDSQELiSo";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"humeral";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:44:"(تش -.ج.ش ).بازويى ،شانه اى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=humeral";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869442;s:1:"c";i:1537869442;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('0ec62efce85721184d9194447f1a5f86d57be2fb', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"IXCdcyG0ILiu7DNEgycYWFeM71zyH01WDSQELiSo";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"humeral";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:44:"(تش -.ج.ش ).بازويى ،شانه اى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=humeral";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869442;s:1:"c";i:1537869442;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58