صفحه اصلی

idealism
معنويت , خيال انديشي
کلمات مشابه

idealist : آرزو پرور , ايدآليست

idealistic : آرماني , آرمان گراي

idealistically : از روى اعتقاد به تصور و خيال

ideality : انديشه گرايى

idealize : دلخواهسازي

معنی idealism به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق محیط یادگیری
دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی
دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه
دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس