صفحه اصلی

identification
هويت شناسي , تعيينهويت
کلمات مشابه

identification markings : علوم دريايى : علايم شناسايى

identification card : علوم نظامى : کارت شناسايى

identification card (jf) : علوم دريايى : کارت شناسايى

identification character : علوم مهندسى : علامت مشخصه

identification friendly or foe (iff) : علوم نظامى : سيستم تشخيص هواپيماى دوست و دشمن سيستم تشخيص دشمن توسط رادار

معنی identification به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
دانلود راهنمای آزمون هوشی آر. بی. کتل (مقیاس دو)
دانلود آزمون تصویر آدمک گودیناف
دانلود راهنمای آزمون مازهای پورتئوس