لغات مشابه
improvidence : عاقبت نينديشي

improvidently : بدون مال انديشى ،از روى ،بى احتياطى

improvisatin : اقتراح

improvisation : تعبيه , بديهه گويي , بداهتا , بداهت , بديههسازي , بديهه

improvisator : بديهه گو , مقترح

improvisatore : بديهه گو،بديهه سرا

improvisatorial : وابسته به بديهه گويى يا بديهه سازى ،حاضر جوابانه

improvise : آنا ساختن , ارتجال کردن , اقتراح کردن , بالبداهه گفتن , بالبداهه ساختن , ابتکار کردن

improvised : في البديهه , بالبداهه

improviser : تعبيهکننده

improvisor : )improviser(تعبيه کننده ،کسيکه بسرعت يا بلا مقدمه چيزيرا ميسازد

imprudence : بي تدبيري , بي مبالاتي

imprudent : بي تدبير

imprudently : از روى بى احتياطى

impuberal : نابالغ ،نارسيده ،بتکليف نرسيده

impuberty : نارسيدگى ،عدم بلوغ

impudence : خيرگي , وقاحت , خيره چشمي , شوخ چشمي , چشم سفيدي

impudent : پر رو , خيره چشم , گستاخ , شوخ چشم , چشمدريده , وقيح , خيره

impudently : از روى بى حيائى ،گستاخانه

impudicity : دريدگى ،بى حيائى ،بى شرمى

impugnable : قابل اعتراض ،رد کردنى ،قابل تکذيب

impugnation : رد،اعتراض ،تکذيب ،حمله

impugnment : رد تکذيب ،اعتراض ،حمله

impuissance : نا تواني , کم زوري

impuissant : ناتوان ،عاجز،بى زور،کم زور،سست ،بى قوت ،ضعيف

impulse : محرک آني

impulse discharge : علوم مهندسى : تخليه ضربه اى

impulse starter coupling : الکترونيک : جفتگرى ضربه ساز

impulsion : دژ انگيز

impulsive : بلهوس

impulsive force : ورزش : نيروى ضربه اى

impulsively : با نيروى انى و بدون اراده ،از روى تحريک

impunible : غير قابل تنبيه

impunitive : روانشناسى : غير تنبيهى

impure : ناپاک , پلشت , ژيژ , غير خالس , ناسره , ناخالص , ناصاف

impure nitric acid : تيزاب نقره

impurely : بطور ناپاک ،از روى بى عفتى

impureness : ناپاکى ،بى عفتى

impurification : علوم مهندسى : ناخالصى

impurities : الکترونيک : ناخالصيها

impurities in battery : الکترونيک : ناخالصيهاى باترى

impurity : ناخالصي , نجاست , ناپاکي

impurity activation energy : الکترونيک : انرژى اکتيوايى ناخالصى

impurity conductivity : شيمى : رسانندگى ناخالصى

imputability : قابليت اسناد،مسئوليت اخلاقى

imputable : سزاوار سرزنش

imputably : بطور قابل اسناد

imputative : تهمت اميز،ملامت اميز،اسنادى ،تهمت زن

imputatively : از راه اسناد يا اتهام

ims : کامپيوتر : Information Management Systemسيستم مديريت اطلاعات

Imshi : امشي

imside dimension : علوم مهندسى : اندازه داخلى

in : درظرف , در , به , توي

in (good) spirits : سر خلق

in 10 seconds : در ظرف ده ثانيه

in 6 volumes f. : در6 جلد ورق بزرگ

in a : داير،مشغول کار،مشغول نبرد

in a bad order : خراب ،درهم برهم

in a body : همه با هم ،جمعا

in a confused state : سراسيمه

in a crack : دريک چشم بهم زدن

in a entireness of state : کامل ،درست

in a family way : بى رودربايستى ،ازادانه

in a flash (of the eye) : درانى ،بيک چشم برهم زدن

in a friendly manner : دوستانه

in a fury : اتشى ،خشمگين

in a good light : روشن ،پيدا

in a good state of health : تندرست ،سالم

in a hasty manner : تند،باشتاب

in a hurried state : در حال شتاب ،در حال عجله

in a hurry : در شتاب ،در عجله ،به اسانى ،بزودى

in a jeering tone : بلحن استهزا

in a less degree : کمتر

in a little while : بزودى

in a lump sum : يکجا،جمله اى ،يک قلم ،يک کاسه

in a narrative style : بسبک داستان ،بشکل روايت

in a nutshell : بطور خيلى مختصر،در چند کلمه

in a partisan spirit : (با يک روح ) طرفدارانه ،ازروى تعصب

in a perfunctory manner : بطور سرسرى يا سطحى

in a row : رديف شده ،قطار شده

in a ruined condition : ويران

in a sense : تا اندازه اى ،تاحدى ،از يک جهت

in a short time : در اندک زمانى ،در يک مدت کوتاهى ،در مدت کمى

in a sober earnest : بى شوخى ،جدا

in a south easterly direction : از جهت جنوب خاور

in a state of depression : در حالت افسردگى ،افسرده

in a stew : هراسان ،دل واپس ،خشمگين

in a stooping position : خميده ،دولا

in a tabular form : بشکل جدول يافهرست

in a tangle : درهم وبرهم ،پيچيده ،روده( شده)

in a topic form : بصورت عنوان

in a tumble : در هم برهم

in a way : از يک جهت ،تا اندازه اى

in a while : در حالی که

in a winkling : بيک چشم برهم زدن

in a word : خلاصه اينکه ،مختصرا

in a wrought up state : درحال عصبانى

in a. to : به اضافه ،بعلاوه

in a. to this : علاوه براين ،گذشته ازاين

in a2 is a superi or figure : در A2رقم 2 بالاواقع شده است

in absentia : غيابا

in abundance : فراوان ،بفراوانى ،بوفور

in accordance : بر وفق

in accordance with : مطابق با

in addition : بعلاوه , علاوه بر اين

in addition to : گذشتهاز , اضافه بر , علاوه بر

in advance : بطور مساعده , پيشکي , پيشاپيش , پيش پيش

in aid of : براى دستگيرى ،به منفعت

in all : روى هم ،جمعا

in all like : احتمال کلى دارد

in all on science : براستى ،وجدانا

in all particulars : قانون ـ فقه : من جميع الجهات

in all probability : احتمال کلى ميرود( يا دارد)

in all respects : از هر جهت ،از هر حيث ،از هر لحاظ

in amanner : تا اندازه اى ،از يک حيث

in an a to escape he : چون خواست بگريزد

in an elderly manner : پيرانه

in an instant : دريک ان ،دريک لحظه

in an interrogatory tone : با لحن پرسش

in an irrevocable manner : قانون ـ فقه : به وجه ملزمى

in an ordinary way : معمولا،رسما

in and in : رو بدرون ،مرتبا بطرف داخل ،يک نوع قمار چهار طاسى

in and out : تو وبيرون ،درتو،داخل و خارج ،پس و پيش ،گاهى تو و گاهى بيرون

in any case : به هر صورت , درهرحال , درهرصورت

in any way : هيچگونه

in any way possible : با عناوين مختلف

in any way whatever : قانون ـ فقه : به نحوى از انحاء

in arms : مسلح

in bad repair : بد،خراب ،نيازمند تعمير

in between : فيمابين

in binding form : قانون ـ فقه : به وجه ملزم

in bloom : شکوفه دار

in bonds : درانبارگمرک ،درگرو

in bottom of bag : درته چنته

in brief : مختصرا،بطورخلاصه

in bulk : جمله اى ،همينطورى ،بى ظرف

in calf : ابستن

in camera : قانون ـ فقه : غير علنى

in captivity : در قيد اسارت

in case : اگرکه , چنانچه

in case of : در صورت

in case of emergency : هنگام اضطرار،درموقع تنگ ،وقت ضرورت

in case of need : عنداللزوم

in cash : بنقد

in chancery : موردمدافعه ،تحت نظر رئيس

in charge : قانون ـ فقه : متصدى

in chief : بويژه ،مخصوصا

in child birth : درحال زايمان

in chronological order : قانون ـ فقه : به ترتيب تاريخ

in claisum : دريايى که در قلمرو کشور ويژه اى باشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گیف تصویری اسیب دیدن زانو با ترد میل
گیف تصویری ذهن زیبا
گیف تصویری جدیدترین امار ایدز در ایران
دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت
گیف تصویری فوائد غذا خوردن با دست
گیف تصویری خطرات ماندن اب در گوش به مدت طولانی
گیف تصویری علت سیاهی و پف اطراف چشم چیست
گیف تصویری فعالیتهایی که مغز شما را شارژ میکند
تحقیق مانیفیست در عرصه حسابداری
فایل ورد(Word) پژوهش تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)
مختصری درباره اقتصاد آموزش
دانلود فایل ورد(Word) پژوهش میکرو کنترلر های AVR و طراحی و ساخت کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق
دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی و شبیه سازی پایدار سازی سیستم قدرت
دانلود فایل ورد(Word) پژوهش ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور
دانلود فایل ورد(Word) پژوهش منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)
دانلود فایل ورد(Word) پژوهش خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS
دانلود فایل word پژوهش بررسی کامل خانه های هوشمند
دانلود فایل word پژوهش ذخیره کننده های اطلاعات دیجیتالی و انواع حافظه
دانلود فایل Word پژوهش تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی