صفحه اصلی

indefinite pronoun
ضمير مبهم , ضمير مبهمه
کلمات مشابه

indehiscent : نا شکوفا

indelible : محو نشدني , پاک نشدني

indelicacy : بي لطافتي

indelicate : بي لطافت

indemnification : پرداخت غرامت , جبران زيان

معنی indefinite pronoun به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تاریخچه فرش یزد
دانلود دانلود مقاله تاریخ هنر جهان
دانلود دانلود تاریخچه نقاشی های دوره صفویه
دانلود تاریخچه كاشی