لغات مشابه
inflate : باد کردن , نفخ کردن , متورم شدن

inflated : بادآورده , هوادار , باددار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: