صفحه اصلی

intake pressure
علوم مهندسى : فشار ورودى
کلمات مشابه

intake well : معمارى : چاه تزريق

intangibility : لمس ناپذيرى

intangible : درک نکردني , نا هويدا , لمس ناپذير

intangible property : بازرگانى : دارائى غير قابل لمس

intangibly : بطورلمس ناپذير،چنانکه نتوان احساس کرد،بغرنج وار،چنانکه نتوان درک کرد

معنی intake pressure به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود آموزش_کابینت_سازی_به_روش_ایرانی
دانلود کابینت_سازان_-_روش_آنالیز_کابینت
دانلود کابینت_سازان_-_کارگاه_کابینت_سازی_.ابزار_های_مورد_نیاز
دانلود کابینت_سازان_-_نصب_ریل_ساچمه_ای_