صفحه اصلی

intangibly
بطورلمس ناپذير،چنانکه نتوان احساس کرد،بغرنج وار،چنانکه نتوان درک کرد
کلمات مشابه

intarsia : منبت کارى و تزئين گل و بوته و اشکال بر روى چوب

integer : عدد تام , عدد صحيح , عدد درست

integer basic : کامپيوتر : نوعى زبان BASIC که مى تواند تمام اعداد را مورد پردازش قرار دهد

integer number : شيمى : عدد صحيح

integer variable : کامپيوتر : متغير صحيح

معنی intangibly به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله درمورد تفکر استراتژیک
دانلود مقاله درمورد تولیدات و استفاده از مواد زائد
دانلود مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا
دانلود مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار