لغات مشابه
intensity of electric field : علوم مهندسى : شدت ميدان الکتريکى

intensity of gravity : شدت با زيادى جاذبه ،گرانى يا جاذبه زياد

intensity of heat : علوم مهندسى : شدت گرما

intensity of illumination : علوم مهندسى : شدت روشنايى

intensity of load : علوم مهندسى : شدت بار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود بررسی آلودگی هوا ناشی از صنایع بزرگ در شهرستان سمنان و راه های مقابله با آن
:: دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر کلاسهای کنکور در موفقیت دانش آموزان
:: دانلود بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان
:: دانلود بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثیر کارکرد زندان بر آنان و خانواده شان
:: دانلود بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره)
:: دانلود مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران
:: دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان
:: دانلود "بررسی رابطه بین كمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودكارآمدی فرزندان"
:: دانلود بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
:: دانلود بررسی راهکارهای بهبود و وصول و کاهش مطالعات معوق بانک کشاورزی
:: دانلود بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر كرج در سال تحصیلی(75-74)


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام