لغات مشابه
interactive query : کامپيوتر : پرس و جو محاوره اى

interactive system : کامپيوتر : سيستم فعل و انفعالى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: