لغات مشابه
interim plan : بازرگانى : برنامه هاى موقت

interim report : روانشناسى : گزارش پيشرفت کار

interindividual : روانشناسى : ميان فردى

interindustry analysis : بازرگانى : تحليل بين الصنايع

interionic attraction : شيمى : جاذبه بين يونى

interior : اندرون

interior affairs : کارهاى درونى ،امور داخلى

interior architecture : معمارى : معمارى داخلى

interior ballistics : علوم نظامى : باليستيک داخلى

interior guard : علوم نظامى : نگهبان داخلى

interior heater : علوم مهندسى : بخارى اتومبيل

Interior Minister : وزير کشور , وزيرکشور

Interior Ministry : وزارت کشور

interior planet : سياره اى که مدارش در درون مدار زمين است

interior span : عمران : دهانه داخلى

interior wall : معمارى : ديوار داخلى

interiority : درونى بودن

interiorly : از درون ،از داخل ،باطنا

interjacency : ميان بودن ،وقوع در ميان

interjacent : در ميان واقع شونده ،ميانى ،در ميان افتاده

interject : در ميان اوردن ،بطور معترضه گفتن ،(م.ل ).در ميان انداختن ،در ميان امدن ،مداخله کردن

interjection : (د ).حرف ندا،صوت ،اصوات

interjectional : معترضه ،اصواتى ،ندايى

interjectionally : بطور معترضه ،بصورت حرف ندايا صوت

interjectory : در ميان اورده ،در ميان انداخته ،معترضه ،صوت دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 547 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 547 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ced34dbac92fd682589f1acb5c6985ce343dede5', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"hseNOmove7JTJcTkrY3TH15AYs1X3lCGWKdRe8Ov";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"interim overhaul";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:115:"علوم نظامى : پياده کردن قطعات به طور موقتى پياده کردن قطعات جزئى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=interim-overhaul";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833748;s:1:"c";i:1537833748;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ced34dbac92fd682589f1acb5c6985ce343dede5', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"hseNOmove7JTJcTkrY3TH15AYs1X3lCGWKdRe8Ov";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"interim overhaul";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:115:"علوم نظامى : پياده کردن قطعات به طور موقتى پياده کردن قطعات جزئى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=interim-overhaul";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833748;s:1:"c";i:1537833748;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ced34dbac92fd682589f1acb5c6985ce343dede5', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"hseNOmove7JTJcTkrY3TH15AYs1X3lCGWKdRe8Ov";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"interim overhaul";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:115:"علوم نظامى : پياده کردن قطعات به طور موقتى پياده کردن قطعات جزئى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=interim-overhaul";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833748;s:1:"c";i:1537833748;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('ced34dbac92fd682589f1acb5c6985ce343dede5', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"hseNOmove7JTJcTkrY3TH15AYs1X3lCGWKdRe8Ov";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"interim overhaul";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:115:"علوم نظامى : پياده کردن قطعات به طور موقتى پياده کردن قطعات جزئى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=interim-overhaul";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833748;s:1:"c";i:1537833748;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58