لغات مشابه
invermination : دچارى به کرم روده ،ناخوشى کرم

inverness : اينورس نام شهرى در اسکاتلند،يکجور رداى بى استين مردانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی