لغات مشابه
ion cloud : شيمى : ابر يون

ion concentration : شيمى : غلظت يون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی