لغات مشابه
jinrikisha : )jinriki(درشکه ژاپنى که توسط حمال کشيده ميشود،ريکشا

jinriksha : ريکشا

jinx : شانس نياوردن

jion : ورزش : صداى معبد،نام نوعى کاتا

jipijapa : (گ.ش ).درخت کلاه پاناما،گردوى هندى

jireugi : ورزش : ضربه با دست نفوذى

jisen : ورزش : مبارزه واقعى

jitney : اتومبيل کرايه اى ،ارزان

jitterbug : نوعى رقص دو نفره

jitters : عصبانيت فوق العاده ،از کوره در رفته ،وحشت

jittery : وحشت زده و عصبى

jiujitsu : مبارزه ژاپنى با استفاده از نيروى حريف براى پيروزى براو،جودو ¹

jive : رقص سوينگ ،کلمات بيهوده و احمقانه ،چرند

jiya kumite : ورزش : مبارزه ازاد

Jmal : جمال

jo bolt : علوم هوايى : نوعى پرچ با دندانه هاى داخلى متشکل از سه قسمت

job : شغل , کار

job control program : کامپيوتر : برنامه کنترل برنامه

job definition : کامپيوتر : تعريف برنامه

job elements : روانشناسى : عناصر شغلى

job enlargement : روانشناسى : گسترش شغلى

job entry : ادخال کار

job input stream : کامپيوتر : مسيل ورودى برنامه

job management : کامپيوتر : مديريت برنامه

job name : کامپيوتر : نام برنامه

job number : کامپيوتر : شماره کار

job office : معمارى : دفتر کارگاه

job output stream : کامپيوتر : مسيل خروجى برنامه

job placement : روانشناسى : تعيين شغل

job satisfaction : روانشناسى : رضايت شغلى

job scheduler : کامپيوتر : زمان بند کارها

job schedulr : کامپيوتر : زمان بند برنامه

job security : بازرگانى : امنيت شغلى

job statement : کامپيوتر : حکم برنامه

job to job transition : کامپيوتر : فرايند جستجوى يک برنامه و فايل هاى مربوط به ان و اماده کردن کامپيوتر جهت اجراى يک کار خاص

job training : بازرگانى : اموزش شغلى

jobbery : سودجويى ،سوء استفاده ،مقاطعه ،کار چاق کنى

jobholder : کارمند،عضو ثابت موسسه

jobilate : خوشى کردن ،شادى کردن ،از خوشى فرياد زدن ،هلهله کردن

jobless : بي کار , کاري ندئرد , بي کاره , بي حرفه

joblessness : بي کاري

jobot : تورى يا چين چينى که براى ارايش درسينه بند زنانه ميگذارند

jobs : مشاغل

jocasta complex : روانشناسى : عقده يوکاستا

jock : سرباز اسکاتلندي

jock(ey) : ورزش : سوارکار حرفه اى

jockette : ورزش : سوارکار زن

jockey : چابک سوار , سوارکار , سوار کاري کردن

jockey room : ورزش : رختکن سوارکاران

jockeying : سوارکاري

jockstrap : بيضه بند

jocose : شوخي آميز

jocoserious : شوخى و جدى

jocosity : شوخى ،خوشحالى

jocular : شوخي آميز

jocularity : شوخ ،خوش مزگى ،طرب

jocularly : هزلا

jocund : سر چنگ

jocundity : شوخ طبعى

jocundly : با شوخى

jocundness : خوشى ،خوشدلى

jodhpur : شلوار چسبان سوارى

joel : (م.ل ).خداوند،يوئيل پيغمبر بنى اسرائيل

joepye weed : (گ.ش ).اذان الحمار،علف تب بر

jog : قدم تند کردن

jog(ging) cart : ورزش : ارابه سنگين براى تمرين

jog trot : يورتمه ،کار يکنواخت و اهسته

jogger : يورغهرو , هل دهنده

jogging : يورغه

joggle shackle : علوم دريايى : بخوى خميده

Joghesh : جغش

jogoslav : يوگوسلاوى ،اهل يوگوسلاوى

johannes : جوهانس

Johannesburg : ژوهانسبورگ

John : يوحنا , جان , يحيي

john aleay jones : جان که نام ديگران جوتراست

John Ashcroft : جان اشکرافت

john barleycorn : مشروب الکلى خانگى

john bull : لقب ملت انگليس

John Cray : جان کري

john done : (حق.ـ انگليس )اسم فرضى( مثل عمرو و زيد)

John Glenn : جان کلن

john hancock : امضاء خود سخص ،امضاء اصيل

john having come we dined : جان که امد ما ناهار خورديم ،پس از امدن جان ما ناهار خورديم

John Kerry : جان کري

John Paul II : ژان پل دوم

johnboat : قايق دراز و باريک

johnny : جنس نر , مرد انگليسي

johnny jump up : (گ.ش ).گل بنفشه امريکايى

johnny on the sopt : (د.گ -.امر ).حاضر و اماده

johnnycake : (امر ).نوعى کيک يا نان شيرمال

join : قرين شدن , پيوستن , پيوندن , تلاقي کردن , پيوند خوردن , ملحق شدن , توام کردن , بهم رسيدن , بهم متصل کردن , ملحق کردن , مسلسل کردن , وصل کردن

join (to) : معمارى : متصل کردن

join a society : قانون ـ فقه : عضو انجمنى شدن

join clip : شيمى : گيره اتصال

join hands : توحيد مساعى کردن

join in marriage : وصلت دادن

join issue with a person : قانون ـ فقه : با کسى وارد مرافعه يا دعوى شدن

joinable : پيوند گير

joinder : پيوستگى ،الحاق ،اتفاق

joined : پيوسته , ملحق , تلاقي شده

joinery sawbench : علوم مهندسى : اره مدور نجارى

joinery work : علوم مهندسى : نجارى

joining : موتلف , وصال , انضمام , الحاق

joining point : معمارى : نقطه اتصال

joining shackle : علوم دريايى : بخوى زنجير

joint : مفصل , پيوند گاه , مشترک , تضامني , شراکتي , لولا

joint account : حساب مشترک

joint amphibious operations : علوم نظامى : عمليات مشترک اب خاکى

joint and several : قانون ـ فقه : تضامنى

joint and several guarantee : قانون ـ فقه : ضمانت تضامنى

joint and several reponsibility : قانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى

joint bolt : معمارى : پيچ و مهره اتصالى

joint bond : بازرگانى : تعهد يا ضمانت مشترک

joint committee : قانون ـ فقه : کميسيون مشترک

joint declaration : قانون ـ فقه : بيانيه مشترک

joint demand : بازرگانى : تقاضاى مشترک

joint drain : عمران : زهکش عمودى

joint enterprise : بازرگانى : موسسه اقتصادى مشترک

joint grass : (گ.ش ).غاليون اصل ،علف پنير،علف ماست

joint grouting : معمارى : پر کردن درزها يا بندها

joint guarantor : قانون ـ فقه : ضامن تضامنى

joint heir : شريک الارث

joint hinge : معمارى : لولاى قدى

joint insurance : بازرگانى : بيمه اشتراکى

joint length : علوم مهندسى : طول اتصال

joint liability : قانون ـ فقه : تضامن

joint opening : عمران : دهانه يک درز

joint operations : علوم نظامى : عمليات مشترک مابين نيروهاى مسلح ارتش

joint owner : شريک الملک

joint ownership : مشاع

joint partnership : شرکت تضامني

joint petroleum office : علوم نظامى : دفتر امور سوخت رسانى مشترک نيروهاى مسلح در صحنه عمليات

joint pin : علوم مهندسى : خار اتصال

joint product offer : بازرگانى : فروش يک کالا همراه با کالاى ديگر

joint products : بازرگانى : محصولات مشترک

joint resistance : الکترونيک : مقدار مقاومت مفصل

joint resolution : تصميم مشترک

joint responsibility : مسئوليت مشترک , تضامن

joint services : بازرگانى : خدمات مشترک

joint servicing : علوم نظامى : دفتر خدمات و پشتيبانى مشترک از نيروهاى مسلح

joint shares : بازرگانى : سهام مشترک

joint stock : سهامي , شرکت سهامي

joint stock partnership : قانون ـ فقه : شرکت مختلط سهامى

joint strategic objectives : علوم نظامى : هدفهاى مشترک استراتژيکى

joint supply : بازرگانى : عرضه مشترک

joint washer : علوم مهندسى : واشر اتصال

joint weld : علوم مهندسى : جوشکارى اتصالى

joint zone : علوم نظامى : منطقه مشترک

joint, tongue and groove : عمران : اتصال کام و زبانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت بررسی تخت جمشید - معماری اسلامی
دانلود پاورپوینت خانواده موفق و ویژگى هاى خانواده موفق از نگاه قرآن
آموزش طراحی قالب نرم افزار با#C
تبلیغ کارآمد در وب سایت
بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون
بررسی تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی
بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌
بررسی مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید
مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار
بررسی نقاشی معاصر ایران
مدار فرمان کولر
كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا
مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر
"آموزش طراحی وب (HTML,CSS)"
قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی
طرح راه اندازی موزه شهر دماوند
دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD
تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان
تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان